နေ့ရက်တိုင်း၊ အချိန်တိုင်းမှာ လွယ်ကူစွာလိမ်းခြယ်လို့ရစေမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမိတ်ကပ်ပြင်ဆင်နည်း