ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ စကားေၿပာရင္ ဘုကန္႔လန္႔တိုက္တတ္တဲ့သူေတြရွိပါသလား။ တခါတေလ အကန္ေလးေတြေျပာတတ္ၿပီး အဲဒီလိုေလး ဘုကန္႔လန္႔တိုက္၊ ကန္႔ကန္႔လန္ေနတာကိုမွ ခင္မင္တဲ့သူေတြ၊ သေဘာက်တဲ့သူေတြရွိပါတယ္ေနာ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီလို ကန္႔လန္႔တိုက္တတ္တဲ့သူေတြမွာ အခုေဖာ္ျပမယ့္ အားသာခ်က္ေတြရွိေနလို႔ပါပဲ။

၁။ နားေထာင္ေပးတတ္တယ္

ဘုကန္႔လန္႔တိုက္တတ္တဲ့သူေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကိုက လူတစ္ေယာက္ေျပာတာကို ေကာင္းေကာင္းနားေထာင္ေပးတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သူတို႔ အေၾကာင္းေျပာတာထက္ တျခားသူေျပာတာကို ပိုၿပီးနားေထာင္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တျခားသူေျပာတာကို နားေထာင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေနသေဘာထားရွိၾကပါတယ္။

၂။ သူတို႔မွာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိတယ္

သူတို႔ဟာ လူတစ္ေယာက္ကို အရမ္းစာနာ သနားတတ္ပါတယ္။ သူတို႔ေဘးက အခ်စ္ဆံုးသူေတြကို ထိလို႔ကေတာ့ လံုး၀သည္းမခံတတ္တဲ့သူေတြပါ။

၃။ သူတို႔ဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္တယ္

ဘုကန္႔လန္႔ေတြဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္ပါတယ္။ တျခားသူတစ္ေယာက္ သူတို႔ကို ႏွစ္သက္သေဘာက်ေစဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပန္းအားထုတ္ေလ့မရွိပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ အေၾကာင္းကို အားလံုးဖြင့္ေျပာေလ့မရွိတတ္ဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္ပါတယ္။

၄။ သူတို႔ဟာ ပညာရွိၾကတယ္

ဘုကန္႔လန္႔ေလးေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေသခ်ာအခ်ိန္ယူၿပီး ဆံုးျဖတ္တတ္ၾကပါတယ္။ စိတ္ရွည္တတ္ၿပီး ပါးပါးနပ္နပ္ရွိၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း တျခားသူေတြ သူ႔တို႔ကို သေဘာက်ေစတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

၅။ သူတို႔ဟာ သစၥာရွိတယ္

ဘုကန္႔လန္႔ေတြဟာ သူတို႔မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြအေပၚ သစၥာရွိၾကပါတယ္။ သူတို႔အေၾကာင္းကိုလည္း ဂရုစိုက္ၿပီး သူတို႔မိတ္ေဆြေတြ မသိေစခ်င္တဲ့အရာေတြကိုလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ အခုလို မိတ္ေဆြေတြအေပၚ သစၥာရွိတာေၾကာင့္လည္း သူတို႔ကို လူေတြက သေဘာက်ၾကတာပါ။