အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ လူငယ္လည္းဆန္ၿပီး စာဖတ္သူတို႕လည္း သေဘာက်မယ့္ ဆံပင္စတိုင္လ္ေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေန႔စဥ္ သြားလာလႈပ္ရွားတဲ့အခါ ဆံပင္ျမင့္ျမင့္စည္းတာမ်ိဳး၊ က်စ္ဆံၿမီးက်စ္တာမ်ိဳးကို အလြယ္တကူ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

စာဖတ္သူတို႕နဲ႔လည္း ဒီလိုဆံပင္ပံုစံေလးေတြက အသားက်ေနမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ေနာ္။

လူတိုင္းနဲ႔လည္း တစ္သားတည္းျဖစ္မယ့္ လူငယ္ဆန္ဆန္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဆံပင္စတိုင္လ္ေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ျမင့္ျမင့္စည္းမယ္

ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုဒီလိုစည္းမယ္

က်စ္ဆံၿမီးက်စ္မယ္

ဆံထံုးထံုးမယ္

ဒီလိုဆံပင္စတိုင္လ္ေလး

Photo: www.pinterest.com

By: MyStyle Myanmar