ေအာင္ျမင္မႈကုိ ဘယ္လုိေတြးေခၚရႈျမင္ၾကသလဲဆုိတာကုိ  လူေတြ ေတြးေခၚေလ့ရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ ေဆြးေႏြးၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ အခု ဒီအပုိင္းမွာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့အေၾကာင္းကုိ အေသးစိပ္ျပန္ေဆြးေႏြးသြားေပးပါ့မယ္။

ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သိနားလည္ၿခင္း။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိသိထားတာဟာ အရာအားလုံးကုိ သိတာပါပဲ။ ဘဝမွာ ဘာရည္မွန္းခ်က္မွာ ခ်ထားျခင္း မရွိေသးဘူးဆုိရင္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ရာအတြက္လဲ ေျခလွမ္းေတာင္ မစရေသးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ဘဝရည္မွန္းခ်က္ကုိ မသိေသးသမွ်ကာလပတ္လုံး ကုိယ္လုပ္ေနကုိင္ေနႀကိဳးစားေနတာေတြဟာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတာနဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာရၿပီဆုိတာနဲ႔ ကုိယ္ဟာ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္တာလဲ၊ ကုိယ့္အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔၊လူမ်ိဳးဘာသာအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့အလုပ္ေတြကုိ ဘယ္ေလာက္လုပ္ေပးမလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေနထုိင္မလဲဆုိတာကုိ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။ လူတုိင္းကေတာ့ သူတုိ႔ဘာျဖစ္ရမယ့္ဆုိတဲ့ စိတ္ကူးေတြေတာ့ ရွိၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီစိတ္ကူးေတြ အမွန္ျဖစ္လာဖုိ႔ကုိလည္း ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ကုိယ့္ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာတည္ေဆာက္ေပးေစမယ့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိပါတယ္။

ငါဘာအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ရွာေဖြေနတာလဲ။

လူအားလုံးရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲမွာ အရာတစ္ခုခုအေပၚကုိေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ယုံၾကည့္ေလ့ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ ယုံၾကည္ခ်က္ဟာ ကုိယ့္ကုိ ေစခုိင္းေနသေယာက္ ေတြးမိပါလိမ့္မယ္။ ေစခိုင္းေနသေယာင္ ခံးစားရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း ပူေလာင္တဲ့ ေဝဒနာရသလုိလုိ ျဖစ္ရတာမ်ိဳး ျဖစ္မိပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြအဖို႔ ငယ္ကတည္းကရင္း ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ သိျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳသူေတြအတြက္ကေတာ့ အသက္ႀကီးမွာသာ ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္›ရွာေဖြေတြ႕ရွိတတ္ၾကတာမ်ိဳးပါ။

ငါ ဘာအတြက္ လူျဖစ္လာရတာလဲ။

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ဝါသနာေတြ၊ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေတြ၊ လူမ်ိဳးေတြ၊ ဘာသာေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္တဲ့အရာေတြဟာလည္း တူညီဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင္ဟာ သင့္ဘဝကုိ တစ္ျခားေတြနဲ႔ တူေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာဟာ မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိယ္စဥ္းစားပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕အစြမ္းအစေတြ၊ ကုိယ္လုပ္ႏုိင္တဲ့အတုိင္အတာ၊ ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ အရင္းအျမစ္၊ ကုိယ္ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထား စတာေတြကုိ စဥ္းစားပါ။ ကုိယ္လုပ္ႏုိင္းစြမ္းတဲ့ အရာေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးမွာ ေတြ႔ရွိတဲ့ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ အေထာက္အကူ မ်ားစြာ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ကုိယ့္အရည္အခ်င္းကုိယ္ယုံၾကည္မႈရွိရဲ႕လား။

ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ဘယ္လုိလူစားမ်ိဳးလဲလုိ႔ျမင္ေနၿပီး ယုံၾကည္ေနရုံနဲ႔မၿပီးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ကုိယ့္ရဲ႕ အစြမ္းအစေတြအေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိေသးဘူးဆုိရင္ ကိုယ္ယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အစြမ္းအစ ရွိလာေအာင္အထိ ႀကိဳးစားဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္က ကိုယ့္အစြမ္းအစကုိျမွင့္တင္ဖုိ႔ ဆႏၵမရွိဘူးဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွာ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္းအေပၚေရာက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ၊ ကုိယ္ရွိေနတာနဲ႔၊ လုပ္ႏုိင္တာကုိလုပ္ပါ။ ဆုိတဲ႔ သမၼတ ရုစဗဲလ္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားကုိ သင့္အေနနဲ႔ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္မွာ ရွိေနတဲ့အရာေတြရယ္၊ ကုိယ့္လုပ္ႏုိင္စြမ္းေတြရယ္က အစျပဳၿပီးကုိယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါတယ္။

ငါ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ။

အခ်ဳိ႕ေသာသူေတြအတြက္ကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝကုိ တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ သူမ်ားေတြရဲ႕ အေတြးေတြအေပၚမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ခံၿပီး အလုပ္လုပ္ေပးေနရပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို မရွာေဖြးၾကပါဘူး။ တျခားသူေတြရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ေတြကုိ ေစာင့္ဆုိင္းရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘဝကုိ အခ်ိန္ကုန္ခံသြားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အကုန္ခံေစာင့္ေနၾကေသာ္လည္း ဘာမွ ျဖစ္မလာပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမးခ်င္တာက သင့္ကုိယ္ပုိင္အလုပ္ေတြကုိ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ “ဘယ္အခ်ိန္မွာ စအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ”။