သံပုရာသီးသည္ အာရံုစူးစိုက္မႈကိုတိုးတက္ေစျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈပမာဏကိုေလ်ာ႕က်ေစျခင္း၊ အသက္ရွဴလမ္းေႀကာင္းကိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း အစရွိသည့္ အမ်ိဳးစံုေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကာသည့္တိုင္ ေဆးဖက္၀င္အသီးအေနျဖင့္ အသံုးျပဳလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႕ ေကာင္းက်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ သံပုရာသီးကို ညဘက္အိပ္စက္သည့္အခါ အိပ္ရာေဘးနားထားအိပ္ျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာေစႏိုင္လဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ အသက္ရွဴအားေကာင္းေစျခင္း

အိပ္ေပ်ာ္ရန္ႀကိဳးစားေနသည့္အခါမ်ားမွာ သံပုရာသီးက အကူအညီေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ႏွာေခါင္းပိတ္ေနျခင္းက အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သံပုရာ၏ ေမႊးပ်ံ႕သည့္အနံ႕သည္ သင့္နွာေခါင္းေပါက္မွတဆင့္ တိုး၀င္သြားကာ သင့္ကိုေလ်ာေလ်ာရွဴရွဴအိပ္ေပ်ာ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။

၂။ ေလကိုသန္႕စင္ေပးျခင္း

သံပုရာသီးသည္ လန္းဆန္းေမႊးပ်ံ႕ေသာရနံ႕ကိုသာ ေပးစြမ္းႏိုင္တာမဟုတ္ဘဲ ပတ္၀န္းက်င္ရွိေလထုကိုလည္း သန္႕စင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၃။ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေျဖေဖ်ာက္ေပးျခင္း

စိုးရိမ္ေႀကာင့္ႀကမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားသည္ အိပ္ရာ၀င္ခါနီးအခ်ိန္၀န္းက်င္တြင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း သံပုရာသီးအျခမ္းအနည္းငယ္ကို ေဘးနားထား၍ အိိပ္စက္ပါက စိတ္ႏွင့္ခႏၶာကို ေျဖေဖ်ာက္မႈရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုက်ေစျခင္း

သံပုရာသီး၏ သင္းပ်ံ႕သည့္ရနံ႕သည္ ပံုမွန္ျမင့္မားေသာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ရွိသည့္ ေသြးတိုးသမားမ်ားကိုပင္ ေသြးေပါင္ေလ်ာ့က်ေစသည့္အတြက္ အသီးသာမက ရနံ႕ပင္လွ်င္ လူမ်ားအတြက္ အလြန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၅။ မနက္ခင္းတြင္ရႊင္လန္းတက္ႀကြမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း

ညအိပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ သံပုရာသီးအျခမ္းေလးမ်ားကို အနားနားထားအိပ္ၿပီးေနာက္ မနက္ခင္းေရာက္ရွိသည့္အခါမွာေတာ့ သင့္ကိုလန္းဆန္းတက္ႀကြမႈရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။