ေခတ္ေတြေျပာင္းလဲလာေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခ်စ္ခြင့္ပန္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြကို စၿပီး ခ်စ္ခြင့္ပန္တာေတြေတာ့ရွိပါတယ္။ ခၽြင္းခ်က္ေပါ့ေနာ္။ စာဖတ္သူတို႔ စံုတြဲေရာ ဘယ္သူက ခ်စ္ခြင့္အရင္စပန္ခဲ့တာလဲ။

သမိုင္းက လက္ထပ္ျခင္း

လက္ထပ္ျခင္းက ဘယ္ကစခဲ့သလဲဆိုရင္ ေက်ာက္ေခတ္ကတည္းက စခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ထပ္ၾကၿပီး သားသမီးေတြရလာၾကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ ပိုၿပီး ရႈပ္ေထြးလာခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ လက္ထပ္ျခင္းဟာ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ ေယာက်ၤားေကာင္းတစ္ေယာက္ကို ရွာေဖြဖို႔ သမီးရွင္ေတြဖက္က စီးပြားေရဆန္ဆန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့ၾကတယ္လို႔ စာေရးဆရာ Stephanie Coontz ရဲ့ Marriage – a History ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

၁၈ ရာစုေနာက္ပိုင္းမွာက်ေတာ့မွ အခ်စ္ကို အေျခခံၿပီး လက္ထပ္တာကို လူမႈေရး စံတစ္ခုအျဖစ္ စတင္ခဲ့တာပါ။ ၁၉ ရာစုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔မွာလည္း အခုလို အခ်စ္ကိုအေျခခံၿပီးလက္ထပ္တဲ့ မူကို လက္ခံခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားေတြက ေငြေၾကးရွာသူ အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားစုကေတာ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မအျဖစ္လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ကေလးေတြကို ကုန္ပစၥည္းသဖြယ္ ျပဳမူခဲ့ၾကတယ္။

ေရွးယခင္က ကိုယ့္ဆႏၵမပါဘဲ လက္ထပ္ေပးတာမ်ိဳး။ သမီးကို ယူရင္ ဘယ္ေလာက္နဲ႔ တင္ေတာင္းရမယ္ဆိုတဲ့ ကုန္ပစၥည္းခ်င္းလွဲလွယ္သလို လွဲခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသားေတြက စၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္အခုေတာ့ ကုန္ပစၥည္းသဖြယ္ လွဲလွယ္တဲ့ အယူအဆေတြဟာ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ခၽြင္းခ်က္ – ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြက အရွက္ႀကီးခဲ့ၾကတယ္။

လက္ထပ္တာကိုစီးပြားေရးလိုမဟုတ္ဘဲ အခ်စ္ကိုအေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးကို ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ အမ်ိဳးသားကို စၿပီး ေရြးခ်ယ္ပါ ခ်စ္စကားေျပာပါလို႔ေျပာလိုက္ရင္ ဟင့္အင္းလို႔ပဲ ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ဒိြဟေတြမ်ားခဲ့ၾကတယ္။ အရွက္ႀကီးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြကပဲ စၿပီးခ်စ္ခြင့္ပန္ခဲ့ၾကတယ္။

ဓေလ့က ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲရွိေနဆဲပဲ။

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေတြရွိလာတဲ့အခါ အမ်ိဳးသာေးတြကပဲ ေငြရွာတာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ေငြရွာအလုပ္လုပ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေတြကပဲ အမ်ိဳးသမီးေတြကို စၿပီးလက္ထပ္ခြင့္ ခ်စ္ခြင့္ပန္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေရွးယခင္အယူအဆႀကီးစြဲၿမဲေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သူကေယာက်ၤားေလးပဲ သူအရင္ေျပာရမွာေပါ့ဆိုတဲ့အယူအဆေတြေၾကာင့္ လက္ရွိထိ အမ်ိဳးသားေတြကပဲ စၿပီး ခ်စ္ခြင့္ပန္ၾကတာမ်ားပါတယ္။