လူတစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမွာ ႏွာေခါင္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကပါတယ္ေနာ္။ စာဖတ္သူတို႔နဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး တူႏိုင္မယ့္ ႏွာေခါင္းပံုစံေလးေတြကို မွ်ေ၀ေပးပါမယ္။

၁။ ႏွာေခါင္းႀကီးႀကီး

Source: Bustle

ႏွာေခါင္း အတိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ရွည္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွာေခါင္းႀကီးတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ႏွာေခါင္းထိတ္နားမွာ က်ယ္ၿပီး ႏွာေပါက္လည္း နည္းနည္းႀကီးပါတယ္။ ႏွာေခါင္းႀကီးတဲ့သူေတြဟာ အာဏာရွိတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတၱႀကီးၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိၾကပါတယ္။ ႏွာေခါင္းႀကီးတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ သူေဌးကေပးတဲ့ အမိန္႔ကို မနာခံခ်င္ၾကပါဘူး။

၂။ ႏွာေခါင္းေသးေသး

ႏွာတံေသးတဲ့သူေတြဟာ စိတ္ကူးတီထြင္ဥာဏ္ေကာင္းၿပီး အုပ္စုလုိက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ထူးခၽြန္တ့ဲသူေတြပါ။ တခါတေလမွာေတာ့ စိတ္မရွည္တတ္ဘူး စိတ္ပ်က္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ႏွာေခါင္းေသးတဲ့သူေတြဟာ အလုပ္ကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ခ်င္စိတ္ရွိၾကတယ္။ သူတို႔အေပၚ ခက္ခက္ခဲခဲ အလုပ္လုပ္ခိုင္းတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ႏွာတံရွည္ရွည္

ႏွာတံရွည္တဲ့သူေတြဟာ စီးပြားေရးအျမင္ရွိတယ္၊ ခ်က္က်လက္က် ေတြးေခၚႏိုင္တယ္။သူတို႔ဟာ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကတယ္။

၄။ ႏွာေခါင္းတိုတို

သင္ဟာ သစၥာရွိတဲ့သူျဖစ္တယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ မ်ိဳးကို မေၾကာက္ရြံ႕တဲ့သူေတြပါ။ သင့္က နည္းနည္းေတာ့ အတၱႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တခါတေလ ကေလးေတြလိုပါပဲ။ စိတ္ခံစားမႈလြယ္တယ္။ ဆတ္ဆတ္ထိ မခံေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔ စိတ္ေနစိတ္ထားကိုလည္း အလြယ္တကူနဲ႔ သိဖို႔မလြယ္ပါဘူး။

၅။ ႏွာတံ ေျဖာင့္ေျဖာင့္

ဒီလိုႏွာေခါင္းမ်ိဳးကို ဂရိႏွာေခါင္းလိုလည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ႏွာေပါက္က်ဥ္းပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ အရမ္းေတာ္တယ္၊ ကူညီတတ္တဲ့သေဘာရွိတယ္။ စည္းစနစ္က်မွ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားသူေတြျဖစ္တယ္။

၆။ ႏွာေခါင္းထိတ္ပိုင္းခၽြန္တယ္။

ႏွာေခါင္းထိတ္ပိုင္းခၽြန္ၿပီး ေကာက္ေနရင္ သင္ဟာ အေကာင္းဆံုးကို ပဲေမွ်ာ္လင့္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္တတ္တယ္ ကူညီတတ္တယ္။

၇။ ခ်ိတ္နဲ႔တူတဲ့ႏွာေခါင္း

ႏွာတံထိတ္နား ေကာက္သြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ ႏွာေခါင္းႀကီးတဲ့သူေတြနဲ႔ စိတ္ေနသေဘာထားနည္းနည္း ဆင္တူပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ့ ခံယူခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္တတ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

၈။ ေရာမႏွာေခါင္း

ေရာမႏွာေခါင္းလိုပံုစံမ်ိဳးေတြဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအရည္အေသြးရွိတယ္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးရွိတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ဖို႔လည္း မေလာတတ္ပါဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာေလး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္တတ္သူေတြပါ။

၉။ လိႈင္းလို ႏွာေခါင္းပံုစံ

လိႈင္းပံုစံလိုမ်ိဳး ႏွာေခါင္းမွာ အထစ္ေလးေတြ မညီမညာရွိေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ ဟာသဥာဏ္ရွိတယ္။ ေပ်ာ္တတ္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ Nubian ႏွာေခါင္း

ႏွာေခါင္းရွည္ၿပီး ေအာက္နားေလးမွာ က်ယ္သြားတဲ့ ႏွာေခါင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္။ သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားလို ႏွာေခါင္းပိုင္ရွင္မ်ိဳးပါ။ အဲလိုႏွာေခါင္းပံုရွင္မ်ိဳးဟာ ျပႆနာတစ္ခုခုကို သူမ်ားေတြ မေတြးတဲ့ နည္းလမ္းကေန ေတြးၿပီး ခ်ည္းကပ္ေျဖရွင္းတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိိတယ္၊ ပြင့္လင္းတယ္။ စြဲေဆာင္မႈရွိတယ္။ စကားေျပာေကာင္းတယ္။ တခါတေလ စိတ္ခံစားလြယ္တယ္။