ယေန႕ေခတ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူမ်ားသည္ ေကာ္ဖီတခြက္ကိုပံုမွန္ေသာက္၍ မိမိတို႕၏တေန႕တာကို စတင္ေနႀကပါသည္။ အနံ႕၊ အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေကာ္ဖီကို လူအမ်ားအျပားက ႏွစ္သက္စြဲၿမဲစြာ ေသာက္သံုးေနႀကသလို အခ်ိဳ႕သူမ်ားကလည္း က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားေႀကာင့္ ေသာက္သံုးႀကပါသည္။

သင့္တင့္မွ်တစြာေသာက္သံုးေပးပါက ေကာ္ဖီသည္ အသည္းက်န္းမာေရးကိုတိုးေစ၍ လန္းဆန္းတက္ႀကြမႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ေကာ္ဖီကိုအလြန္အႀကဴး မက္မက္မဲမဲေသာက္သံုးမိသည့္အခါ အမ်ိဳးစံုေသာက်န္းမာေရးဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ပမာဏထက္ ေကာ္ဖီကိုအလြန္အက်ဴးေသာက္သံုးမိသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး (၁၀) ခုကို ေ၀မွ်ေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ ကိုလက္စထေရာပမာဏကိုတိုးေစျခင္း

ပံုမွန္ေကာ္ဖီထက္ စနစ္တက်စစ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေကာ္ဖီကိုေသာက္သံုးမိပါက ကိုလက္စထေရာပမာဏကို ျမင့္တက္ေစႏို္င္ပါတယ္။ အကယ္၍သင့္တြင္ နဂိုမူလကတည္းက ျမင့္မားသည့္ကိုလက္စထေရာရွိပါက ေကာ္ဖီေသာက္သံုးသည့္ပမာဏကို ကန္႕သတ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ စစ္ထုတ္ထားျခင္းမရွိသည့္ေကာ္ဖီေသာက္သံုးမႈကို ေရွာင္ရွားျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ေစလိုပါတယ္။

၂။ အိပ္မေပ်ာ္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း

ေန႕လည္၏ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ား သို႕မဟုတ္ အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္နီးကပ္ေနသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေကာ္ဖီေသာက္သံုးမိပါက အလြယ္တကူအိပ္ေပ်ာ္ေစႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေကာ္ဖီတြင္ပါ၀င္သည့္ ကဖင္းဓာတ္သည္ နုိးႀကားမႈ၊ တုန္ယင္မႈ၊ မူးေ၀မႈ ႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္မႈ အစရွိသည့္လကၡဏာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

၃။ စိုးရိမ္ေႀကာင့္ႀကမႈ ႏွင့္ အထိတ္တလန္႕ျဖစ္မႈတို႕ကိုတိုးေစႏိုင္ျခင္း

ကဖင္းဓာတ္သည္ သင့္ကိုႏိုးႏိုးႀကားႀကားရွိေစ၍ အာရံုစူးစိုက္မႈျမင့္တက္ရန္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အလြန္အက်ဴးေသာက္သံုးမိပါက သင့္စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးလာႏိုင္ပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ စိုးရိမ္ေႀကာင့္ႀကျခင္း၊ အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ျခင္း စသည့္လကၡဏမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ၿပီး သင့္တေန႕တာကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၄။ အသည္းပ်က္စီးေစႏိုင္ျခင္း

ေကာ္ဖီသည္ အသည္းကို အရည္မ်ားမ်ားထုတ္လႊတ္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္အတြက္ သင့္ကိုဆီးမႀကာခဏသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ကဖင္းဓာတ္သည္ ေသြးမွျပန္လည္စုပ္ယူသည့္အရည္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ အခ်ိန္ႀကာလာပါက သင့္အသည္းကို သက္ေရာက္မႈရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။

၅။ အရိုးမ်ားအားနည္းေစျခင္း

ေကာ္ဖီေသာက္သံုးမႈလြန္ကဲျခင္းသည္ အရိုးမ်ားႀကြပ္ဆပ္ျခင္း၊ အရိုးပြျခင္းစသည့္ အရိုးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ကဖင္းဓာတ္ပမာဏမ်ားျပားျခင္းသည္ ကယ္လ္စီယမ္စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းအားကို ေနွာင့္ယွက္ႏိုင္သည့္အတြက္ အရိုးပြေရာဂါကို ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါတယ္။

၆။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစျခင္း

၇။ ရင္ပူမႈကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း

အက္စစ္ျပန္စီးျခင္းႏွင့္ ရင္ပူျခင္းတို႕သည္ ေကာ္ဖီေသာက္သံုးမႈလြန္ကဲျခင္းမွတဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာကာ ထိုကဲ့သို႕ အစာအိမ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားရွိသူမ်ား ေကာ္ဖီေသာက္သံုးမႈကို လံုး၀ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

၈။ ခံတြင္းနံ႕ကိုဆိုးရြားေစျခင္း

ေကာ္ဖီတြင္ ေရဓာတ္ကုန္ခမ္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ သဘာ၀ရွိသည့္အတြက္ ခံတြင္းကိုေျခာက္ေသြ႕ေစ၍ သြားရည္ျဖစ္ေပၚမႈကို နည္းပါးေစကာ ခံတြင္းနံ႕ကိုဆိုးရြားေစမည့္ ဘတ္တီးရီယားေပါက္ဖြားမႈကို တိုးပြားေစႏိုင္ပါတယ္။