တခါတေလမွာ သင့္ရဲ႕ဆံေကသာေလးေတြက အေပၚယံကၾကည့္ရင္ ထိခိုက္ပၽ်က္စီးေနတယ္လို႔ မထင္ရပါဘူး။ ကၽ်န္းမာသန္စြမ္းတဲ႔ဆံေကသာနဲ႔ ကၽ်န္းမာသန္စြမ္းမႈမရွိတဲ႔ ဆံေကသာႏွစ္မၽ်ိဳးကိုခြဲျခားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆံေကသာထိခိုက္ပၽ်က္စီးေနတဲ႔ လကၡဏာတခၽ််ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

  • ဆံဖၽ်ားႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္း၊ ဆံသားကၽ်ိဳးေၾကလြယ္ျခင္း၊ ျပတ္လြယ္ျခင္း။
  • ဆံပင္အရင္းကေနမဟုတ္ဘဲ အဖၽ်ားေလးေတြကေန ကၽ်ိဳးေၾကျခင္း၊ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း။
  • ဆံပင္တြန္႔ေၾက ႐ႈပ္ေထြးျခင္း။
  • ဆံေကသာ ေတာက္ေျပာင္မႈမရွိျခင္း။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလိုပဲ ဆံပင္ကိုထိေတြ႕ကိုင္တြယ္လိုက္တဲ့အခါ ၾကမ္းတမ္းေနတာ၊ ဆံပင္ကၽ််ိဳးေၾကေနတာေတြဟာ ဆံေကသာ ပၽ်က္စီးတာေတြရဲ႕ လကၡဏာရပ္ေတြပါပဲ။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ဆံသားေျခာက္ေသြ႕တာဟာလည္း ဆံသားပၽ်က္စီးျခင္းရဲ႕ လကၡဏာရပ္တစ္ခုထဲမွာပါဝင္ပါတယ္။ ကၽ်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ဆံေကသာကိုပိုင္ဆိုင္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ဆံပင္အဖၽ်ားႏွစ္ခြျဖစ္တာမၽ််ိဳးရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဆံပင္ရွည္တဲ႔သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆံပင္တိုတဲ႔သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆံေကသာထိခိုက္ပၽ်က္စီးေနၿပီလားဆိုတာ အလြယ္ကူဆံုး သိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကေတာ႔ ဆံပင္ၿဖီးလိုက္တဲ႔အခါ ေခါင္းဘီးမွာ ဆံပင္ေတြ အမၽ်ားႀကီး ကၽြတ္ကၽ်န္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိပါပဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆံပင္ထိခိုက္ပၽ်က္စီးမႈရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာ ေခါင္းဘီးကိုအၿမဲတမ္းၾကည့္ၿပီး စစ္ေဆးေပးသင့္ပါတယ္။ ဆံသားထိခိုက္ပၽ်က္စီးမႈရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြတ္သြားတဲ့ဆံပင္ေတြ၊ ျပတ္သြားတဲ့ဆံပင္ေတြဟာ ေခါင္းဘီးမွာ ကၽ်န္ရစ္ခဲ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆံေကသာ ထိခိုက္ပၽ်က္စီးေစတဲ႔ တျခားအေၾကာင္းအရင္းေတြကိုလည္း သိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဆံပင္ဘာေၾကာင့္ ထိခိုက္ပၽ်က္စီးရသလဲ။

ပတ္ဝန္းကၽ်င္အေျခအေန

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ႔ရာသီဥတုေၾကာင့္၊ ေနေရာင္ျခည္ကိုထိေတြ႕တာေၾကာင့္၊ ေလ၊ ဖုန္နဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြေၾကာင့္လည္း ဆံေကသာထိခိုက္ပၽ်က္စီးေစသလို ကလိုရင္းပါဝင္တဲ႔ ေရနဲ႔ ဆားငန္ေရကလည္း ဆံေကသာထိခိုက္ပၽ်က္စီးေစပါတယ္။

ဆံေကသာ ထိန္းသိမ္းမႈ မွားယြင္းျခင္း

ေခါင္းေလွၽ်ာ္ရည္ေရြးခၽ်ယ္မႈမွားယြင္းတာ၊ ဆံပင္ပံုသြင္းတာ၊ ေလမႈတ္စက္နဲ႔ ဆံပင္အေျခာက္ခံတာ၊ ဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႔ ဆံပင္ေကာက္လိုက္၊ ေျဖာင့္လိုက္၊ ေဆးဆိုးလိုက္ လုပ္ေပးတာေတြဟာ ဆံေကသာကို ထိိခိုက္ပၽ်က္စီးေစပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္ကၽ်န္းမာေရးျပႆနာေၾကာင့္

စိတ္ဖိစီးမႈမၽ်ားျခင္း၊ အစာစားခၽ်င္စိတ္မရွိျခင္း၊ အာဟာရညီညြတ္မွၽ်တေအာင္မစားျခင္း၊ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္းေရာဂါ စတဲ႔ခႏၶာကိုယ္ကၽ်န္းမာေရး ျပႆနာေတြေၾကာင့္လည္း ဆံပင္ထိခိုက္ပၽ်က္စီးတာမၽ်ိဳးျဖစ္ေစပါတယ္။

(ယခုေဆာင္းပါးကို ဆံေကသာ ပၽ်က္စီးမႈကင္းၿပီး ႏူးညံ့ေပၽ်ာ႔ေျပာင္းေစတဲ႔ ဒပ္(ဖ္) မွကူညီပံ့ပိုးေပးတာျဖစ္ပါတယ္။)

ဆံေကသာ ထိခိုက္ပၽ်က္စီးမႈကေန ကာကြယ္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ႔ ဆံေကသာကို ေသခၽ်ာဂရုစိုက္ထိန္းသိမ္းေပးတာနဲ႔ ကၽ်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ႔ အစားအစာေတြ စားေပးဖို႔လိုသလို စာဖတ္သူတို႔နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး ေခါင္းေလွၽ်ာ္ရည္နဲ႔ ေပါင္းေဆးကို ေရြးခၽ်ယ္ဝယ္ယူဖို႔လိုပါတယ္။

ဆံသားထိခိုက္ပၽ်က္စီးေနလို႔ စိတ္ညစ္ေနတဲ႔သူေတြအတြက္ ဒပ္(ဖ္) ရွိေနပါတယ္။ ဒပ္(ဖ္)ကို ပၽ်က္စီးေနေသာဆံေကသာအတြက္အဓိက ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Keratin Repair Actives ကိုထည့္သြင္းအားျဖည့္ထားတာေၾကာင့္ ဒပ္(ဖ္)ဟာ ပၽ်က္စီးေနတဲ႔ဆံေကသာအတြင္းပိုင္းက ဆဲလ္ေတြအထိ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆံေကသာ ထိခိုက္ပၽ်က္စီးတာ၊ ဆံပင္ျပတ္တာ၊ အဖၽ်ားႏွစ္ခြျဖစ္တာေတြကို ေလၽ်ာ႔နည္းသက္သာေစတဲ႔ ဒပ္(ဖ္) ေခါင္းေလွၽ်ာ္ရည္ကို အသံုးျပဳကာ ပၽ်က္စီးမႈကင္းၿပီး ႏူးညံ့ေပၽ်ာ႔ေျပာင္းတဲ႔ဆံေကသာကိုအရယူလိုက္ပါ။