ကၽြန္မတို႔ေတြအားလံုး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ေတြးလိုက္တိုင္း တကယ္လုပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ပင္ပန္းလို႔ ေရရွည္မလုပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။


ေရရွည္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္စိတ္ဓါတ္ဘယ္လိုျမင့္တင္မလဲ။ ပထမဆံုးတစ္ပတ္မွာေတာ့ ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္တယ္ အစားေလွ်ာ့စားျဖစ္တယ္ Gym ေဆာ့ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့လာပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကိုယ္ကိုကိုယ္စိတ္အားထက္သန္မႈေတြရလာေအာင္ ဘယ္လိုစိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္မလဲ။

ေအာင္ပြဲခံပါ

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁၀ ေပါင္ေလာက္က်ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး အစားေတြကို ေသခ်ာဂရုစိုက္စားျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေပါင္နည္းနည္းက်သြားတယ္။ ၁ ေပါင္ေလာက္ပဲထားပါ။ အဲဒီအရာအေပၚမွာ ေအာင္ပြဲခံပါ။

သူငယ္ခ်င္းေတြကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်သြားေၾကာင္းေျပာပါ။ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္အရမ္းႀကိဳက္တဲ့ ၀တ္စံု ဖိနပ္ စသျဖင့္၀ယ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ဂုဏ္ျပဳပါ။ တစ္ပတ္တန္သည္ တစ္လတန္သည္ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ့စိတ္အားထက္သန္မႈကိုထားပါ။ ၿပီးရင္ ဆက္လုပ္ပါ။ ၀ိတ္က်ရမယ္ဆိုတာထက္ Gym မျဖစ္မေနကစားမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ေမြးပါ။

ေစ်းႀကီးတဲ့ အားကစား၀တ္စံုေတြ၀ယ္ပါ

ဒီလိုေျပာတာက တျခားေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ေစ်းႀကီးတာ၀ယ္ထားေတာ့ ဒီေလာက္ေတာင္၀ယ္ထားၿပီးၿပီပဲ ငါမျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္အရမ္းလည္းႀကိဳက္တယ္ ေစ်းႀကီးတဲ့ အားစကား၀တ္စံုေတြ ဖိနပ္ေတြ ၀ယ္ပါ။

အာရံုစိုက္ပါ

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ့လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚမွာ အာရံုစိုက္ပါ။ တကယ္လို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္Gymေဆာ့ဖို႔ပ်က္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ပ်က္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ၂၅ မိနစ္ေလာက္ ပိုေလွ်ာက္ေပးပါ။ ပိုလုပ္ေပးပါ။ ၿပီးရင္မွန္တစ္ခုေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈမပ်က္နဲ႔ လူတိုင္းကၿပီးျပည့္စံုမေနဘူးလို႔ ေရးထားပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔မေတြ႔ပါနဲ႔

ကိုယ့္ကိုစိတ္ဓါတ္မတက္ၾကြေစတဲ့သူ အေပါင္းအသင္းေတြဆီမသြားပါနဲ႔။ စကားမေျပာပါနဲ႔။ ကိုယ့္ရဲ့လုပ္ေဆာ္ငခ်က္ကို ဟားတိုက္ရယ္ေမာေနတဲ့သူ ဒါမွမဟုတ္ Gym သြားရမွာ က်န္းမာေရးနဲညီညႊတ္တဲ့အစားအေသာက္စားရမွာ ႏွေမ်ာတဲ့သူေတြနဲ႔ မေတြ႔ပါနဲ႔။

Source: Weightmove