အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ အမွားေလးေတြရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ေတြ အားလံုးမွာလည္းရွိသလို ကေလးေတြလည္း အမွားေလးေတြလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ေလးေတြ လုပ္မိတဲ့အမွားေလးေတြက မသိဘဲ လုပ္မိတဲ့ ျဖဴစင္တဲ့အမွားေလးေတြပါ။

ကြၽန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း အမွားနဲ႔မကင္းတာမို႕ ကေလးေတြအမွားလုပ္မိတဲ့အခါမွာလည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးရမွာပါ။

ဒီလို ျပဳျပင္ဆံုးမတဲ့ေနရာ၊ အျပစ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ သူတို႕ကိုလည္းမထိခိုက္ေစဘဲ စိတ္ဒဏ္ရာမရေစဘဲ အျပစ္ေပးတတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုအျပစ္ေပးရမလဲ။

၁။ သင့္ကေလးလုပ္မယ့္ အျပဳအမူက တျခားသူကိုမထိခိုက္ဘူးဆိုရင္ အျပစ္မေပးပါနဲ႔။ စူးစမ္းလိုစိတ္ကို မကန္႔သတ္လိုက္ပါနဲ႔။

ကေလးေတြကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ စိတ္ဒဏ္ရာမရေစဘဲ ဆံုးမနည္းေတြ

၂။ အမိန္႕ေပးတာထက္ အႀကံေပးပါ။

ကေလးေတြကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ စိတ္ဒဏ္ရာမရေစဘဲ ဆံုးမနည္းေတြ

၃။ အမ်ားသူငါေရွ႕မွာ အျပစ္မေပးသင့္ပါဘူး။

၄။ ကေလးေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး မဆံုးမပါနဲ႔၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္လို႔ေျပာပါ

၅။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ေၾကာင့္ တစ္ခုခု ပ်က္စီးသြားတဲ့အခါ ဘယ္သူ႕အမွားမွန္း သင္မသိႏိုင္တာမို႔ တစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ မဆူလိုက္ပါနဲ႔

၆။ ကေလးေတြကို အျပစ္ေပးတဲ့အခါ သူတို႕ရဲ႕ အသက္အရြယ္ နဲ႔ ကိုက္ညီဖို႕လိုၿပီး သူတို႕ႏွစ္သက္တဲ့အရာေလးေတြကို စာပိုႀကိဳးစားခ်င္လာေအာင္ ပိတ္ပင္လိုက္ပါ။

၇။ ညစ္ညမ္းတဲ့စကားမသံုးဘဲ အျပစ္ေပးပါ။

Source: www.brightside.me

By: MyStyle Myanmar