အားလံုးပဲမဂၤလာပါနာ္။ ကမ္းေျခသြားတဲ့အခါ အၿမဲတမ္း ၾကည့္ေကာင္းေနေစဖို႔အတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

အပန္းေျဖခရီးလည္းသြားရင္ အလွဆံုးလည္းျဖစ္ေအာင္ ေနၾကမယ္ေနာ္။

၁။ ေျပာင္အေရာင္ထက္ အစင္းက်ား (သို႔) ႏွစ္ေရာင္ဆက္ ဝတ္ပါ။

၂။ ပုဝါပတ္တဲ့အခါ

၃။ မ်က္မွန္အပါအဝင္ Accessory ေတြဝတ္ပါ

၄။ အသားညိဳတာလည္း လွပါတယ္။

၅။ ကိုယ္ဟန္အေနအထား

၆။ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့အစားအစာ

၇။ တဘက္ႀကီးႀကီးယူပါ

၈။ ဖိနပ္

၉။ ေရကူးဝတ္စံုေရြးခ်ယ္ရင္

ကမ္းေျခမွာ အၿမဲတမ္း ၾကည့္ေကာင္းေနေစဖို႔ နည္းလမ္းေလးေတြ

Source: www.brightside.me