စူပါေမာ္ဒယ္လ္ M Seng Lu နဲ႔အတူတူ စင္ကာပူက အထင္ကရေနရာေတြ၊ အေကာင္းဆံုးအစားအေသာက္ေတြကို ၄ ရက္တာ ခရီးစဥ္မွာ ဘယ္လိုေတြ သြားလိုက္စားလိုက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကလဲဆိုတာ ေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။

ေလးရက္တာခရီးစဥ္မွာ Passion Makes Possible ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ တံငါရြာေလာက္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးကေန အခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ သက္ေသကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ လည္ပတ္စရာေနရာေတြ၊ မိသားစုလိုက္လည္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြ၊ လူငယ္ေတြအတြက္ စပယ္ရွယ္ေပ်ာ္လို႔ ေကာင္းမယ့္ ဘားေတြ၊ ကလပ္ေတြနဲ႔ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ေနတဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာလူမ်ိးေတြအတြက္ေတာ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခားခရီးသြားမယ္ဆို မျဖစ္မေန လည္ပတ္သင့္တဲ့ ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ပါတယ္။