ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း Forbes မဂၢဇင္းသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုးမင္းသမီးမ်ားကို စာရင္းထုတ္ျပန္ေလ့ရွိပါသည္။ ယမန္ႏွစ္တြင္ Jennifer Lawrence မွ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္၏စာရင္းမွာေတာ့ အလြန္အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပပါတယ္။ ထို႕အတြက္ ကမာၻႏွင့္ယွဥ္၍ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး ထိပ္တန္းမင္းသမီး (၁၀) ေယာက္ထဲမွာ ဘယ္သူေတြပါသလဲဆိုတာ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁၀. Amy Adams (ေဒၚလာ ၁၃.၅ သန္း)

“Batman Vs Superman” ဇာတ္ကား၏ မင္းသမီးသည္ ယမန္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း ေဒၚလာ၁၃.၅ သန္း ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ေဒၚလာ၁၁.၅ သန္းျဖင့္ နံပါတ္ (၁၀) ေနရာတြင္ ရပ္တန္႕ခဲ့ပါတယ္။

၉။ Julia Roberts (ေဒၚလာ ၁၂ သန္း)

Julia Roberts သည္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း မႏွစ္ကကဲ့သို႕ပင္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာ၁၂သန္းျဖင့္ သူမ၏ နံပါတ္ရွစ္ေနရာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၈။ Cate Blanchett (ေဒၚလာ ၁၂ သန္း)

ယခင္နွစ္ေတြက ထိပ္သီးစာရင္းတြင္မပါ၀င္ခဲ့သည့္ Cate Blanchett သည္ ယခုအခ်ိန္မွာ ေဒၚလာ ၁၂ သန္းရွိသည့္ ၀င္ေငြျဖင့္ နံပါတ္ရွစ္ေနရာကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါၿပီ။

၆။ Charlize Theron (ေဒၚလာ ၁၄ သန္း)

ယခုႏွစ္၏ နံပါတ္ (၆) ေနရာတြင္ေတာ့ မင္းသမီး Charlize Theron က ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ေဒၚလာ ၁၄ သန္း၀င္ေငြရရွိသည့္ Charlize သည္ ေဟာလီး၀ုဒ္တြင္ သူမ၏ရပ္တည္မႈကို အေသအခ်ာ ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၆။ Emma Watson (ေဒၚလာ ၁၄ သန္း)

ဟယ္ရီေပၚတာဇာတ္ကားတြင္ ဟာမိုနီအေနျဖင့္ လူသိမ်ားခဲ့သည့္ Emma Watson သည္ “Beauty And The Beast” ဇာတ္ကား၏ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးေနရာတြင္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြစုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၄ သန္းကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

၅. Mila Kunis (ေဒၚလာ ၁၅.၅ သန္း)

အသက္ ၃၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ Mila Kunis သည္ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁၁ သန္းျဖင့္ နံပါတ္ကိုးေနရာတြင္ ယမန္ႏွစ္ကရပ္တန္႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မွာေတာ့ နံပါတ္ (၅) ေနရာသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

၄. Melissa McCarthy (ေဒၚလာ ၁၈ သန္း)

ယခင္ႏွစ္၏ေနရာကို လက္လႊတ္ခဲ့ရသည့္ McCarthy သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ၀င္ေငြအမ်ားဆံုးမင္းသမီးမ်ားစာရင္းထဲတြင္ နံပါတ္ေလးေနရာမွာ ရပ္တန္႕သြားပါတယ္။

၃. Jennifer Lawrence (ေဒၚလာ ၂၄ သန္း)

ယခင္ ေဒၚလာ ၄၆ သန္း ၀င္ေငြရရွိခဲ့သည့္ Jennifer သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုးမင္းသမီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၀င္ေငြစုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂၄ သန္းသာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ နံပါတ္သံုးေနရာ၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာပါတယ္။

၂။ Jennifer Aniston (ေဒၚလာ ၂၅.၅ သန္း)

“Friends” ဇာတ္ကား၏ သရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Jennifer Aniston သည္ အ့ံႀသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၀င္ေငြတိုးပြားရရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္၏ နံပါတ္ေလးေနရာတြင္ရွိခဲ့သည့္ Jennifer သည္ ယခုႏွစ္စာရင္းတြင္ နံပါတ္ႏွစ္ေနရာသို႕ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။

၁. Emma Stone (ေဒၚလာ ၂၆ သန္း)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး မင္းသမီးစာရင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မူသရဖူေဆာင္းသြားသူကေတာ့ “La La Land” ဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေအာ္စကာဆုရွင္မင္းသမီး Emma Stone သာျဖစ္ပါတယ္။