လြတ္လပ္စြာ ၀တ္စားဆင္ယင္ႏိုင္ကာ သြက္သြက္လက္လက္လည္း လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္မည့္ အ၀တ္အစားမ်ားသည္ ယေန႕ဖက္ရွင္ေလာကမွာ တစ္ေခတ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ၀တ္စားျခင္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ားစြာအေထာက္အကူေပးႏိုင္သလုိ က်စ္လ်စ္လွပေသာကိုယ္ခႏၶာရရွိရန္အတြက္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ထုိကဲ့သုိ႕ပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္မႈရွိသည့္ အျခားဖက္ရွင္ပစၥည္းမ်ားထဲကမွ (၁၀) မ်ိဳးကို သိထားျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပေပးလို္က္ရပါတယ္။

အားကစားရွဴးဖိနပ္မ်ား

သြက္လက္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာဖက္ရွင္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ အားကစားရွဴးဖိနပ္မ်ားက အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိရွဴးဖိနပ္မ်ားစီးျခင္းက သင့္ေျခဖခြက္အား သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ အေထာက္အပံ့ကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေယာဂေဘာင္းဘီမ်ား

အမ်ိဳးသမီး၀တ္ ေယာဂေဘာင္းဘီမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္းက အခ်ိန္ျပည့္အျပင္သို႕သြားလာလႈပ္ရွားေနရသူမ်ား အိမ္ျပန္အ၀တ္အစားလဲစရာမလိုေတာ့ဘဲ Gym သို႕ တဆက္တည္းသြားေရာက္ေလ့က်င့္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာအလွကိုလည္း ေပၚလြင္ေစမွာျဖစ္သလုိ ေသြးေလလည္ပတ္မႈကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ပါတယ္။

ကိုယ္ခႏၶာတုိင္းတာမႈလက္ပတ္

အခ်ိန္ကိုသာသိရွိရန္မဟုတ္ဘဲ သင့္ေျခလွမ္း၊ အိပ္စက္မႈ၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း စသည္တုိ႕ကိုပါ တုိင္းတာမွတ္သားေပးသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳရံုသာမက ဖက္ရွင္က်က်လည္း ၀တ္ဆင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းစြပ္ဆြယ္တာမ်ား

ရာသီဥတုေအးျမသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ သြက္သြက္လက္လက္သြားလာလႈပ္ရွားရသည့္ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခါမ်ားတြင္ ၀တ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

လက္ျပတ္အက်ႌမ်ား

ထိုအက်ႌမ်ားသည္ ပူအိုက္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေအးျမသည့္ခံစားခ်က္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာျဖစ္သလို အားကစားလုပ္သည့္အခါမွာလည္း အေႏွာင့္အယွက္မရွိ လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေပြ႕အိတ္မ်ား

ႀကိဳးသိုင္းအိတ္၊ ပုခံုးလြယ္အိတ္မ်ားကို သယ္ေဆာင္မည့္အစား အရြယ္အစားေသးငယ္သည့္ လက္ေပြ႕အိတ္ေလးမ်ားကို ေျပာင္းလဲကိုင္ေဆာင္ျခင္းက သင့္ဇက္၊ အေက်ာရိုး၊ ပုခံုး အစရွိသည္တို႕အား နာက်င္မႈျဖစ္ေပၚေစျခင္းမွ သက္သာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖိနပ္အပါးမ်ား

ေဒါက္ဖိနပ္မ်ားကို စီးသည့္အခါမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မွာညီညာမႈမရွိသည့္အတြက္ ျပင္းထန္သည့္ထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ သင့္ေက်ာရိုးႏွင့္ ေျခေထာက္က်န္းမာေရးအတြက္ ဖိနပ္အပါးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ေနကာဦးထုပ္မ်ား

သင့္ဆံသား၊ မ်က္လံုး ႏွင့္ အသားအေရတို႕ကို ျပင္းထန္သည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သက္ေရာက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည့္အတြက္ အျပင္သြားသည့္အခါမ်ားတြင္ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳေပးသင့္ပါတယ္။

အပြဒီဇိုင္း၀တ္ဆင္ျခင္း

ထုိကဲ့သို႕ အပြဒီဇိုင္း၀တ္ဆင္ျခင္းက သင့္အသားအေရကို ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစကာ ေခၽြးထြက္ဖို႕လည္း အခြင့္အလမ္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုဒ္ႀကီးေနကာမ်က္မွန္မ်ား

မ်က္လံုးက်န္းမာေရးကိုထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ားကို တပ္ဆင္ျခင္းက အင္မတန္အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ ပံုမွန္ဆိုဒ္မ်ားထက္ အနည္းငယ္ႀကီးမားသည့္ေနကာမ်က္မွန္မ်ားက မ်က္လံုးကိုသာမက မ်က္လံုးတ၀ိုက္ရွိ ႏူးညံ့သည့္တစ္သွ်ဴးစမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။