အလုပ္ထြက္ဖို႔စဥ္းစားေနေပမယ့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရွာမေတြ႔ဘူးျဖစ္ေနလား။ အလုပ္မထြက္ခင္မွာ ကိုယ္တကယ္ထြက္ခ်င္မထြက္ခ်င္နဲ႔ ထြက္သင့္မထြက္သင့္ကို ေသခ်ာခ်ိန္ဆသင့္ပါတယ္။ အလုပ္မလုပ္ခ်င္လို႔ထြက္တယ္ဆိုတာေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္ထြက္ဖို႔ဆိုရင္ သင့္မွာ တျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြလည္း ရွိသင့္ပါတယ္။ သင္အလုပ္ကေန ထြက္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ၁၀ ခုကို မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ သင့္ကိုတန္ဖိုးမထားတဲ့အလုပ္ျဖစ္ေနရင္

သင္ထြက္ခ်င္ထြက္သြား ဘယ္သူထြက္ထြက္ အလုပ္က ဆက္ၿပီးလည္ပတ္ေနမွာပဲ။ သင္က ဒီလုပ္ငန္းအတြက္ ဘာမွအေရးမပါအရာမေရာက္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေနရင္ သင္အလုပ္ကထြက္ဖို႔စဥ္းစားပါ။

၂။ အလုပ္ကေန ဘာမွသင္ယူစရာမရွိဘူး။

Source: Well+Good

လူဆိုတာ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကိုပဲရွာေနၾကတဲ့သူေတြပါ။ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကေန သင့္မွာ သင္ယူစရာ ေလ့လာစရာဘာမွမရွိဘူးဆိုရင္ အလုပ္ကေနထြက္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

၃။ သင့္ႀကိဳးစားမႈကို အသိမွတ္မျပဳဘူး။

Source: Wallpaper Crafter

သင္အလုပ္ ဘယ္လိုပဲႀကိဳးစားႀကိဳးစား၊ ဘယ္လိုပဲ တာ၀န္ေက်ေအာင္လုပ္လုပ္ သင့္အလုပ္ရွင္ (သို႔) အထက္အရာရွိက သင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွအသိအမွတ္မျပဳဘူးဆိုရင္ အလုပ္ကေန ထြက္ဖို႔ စဥ္းစားပါ။

၄။ ကိုယ့္အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္က သင့္ကိုအၿမဲအခက္ေတြ႔ေစတယ္။

Source: She Is Fierce!

သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ နဲ႔ အလုပ္ရွင္က သင့္အေပၚမေကာင္းဘူးဆိုရင္ အလုပ္ကေန ထြက္သင့္ပါတယ္။ သင့္အလုပ္မွာရွိတဲ့သူေတြက သင့္ကိုမလိုလားဘူး။ သင့္ရဲ့ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးအေပၚ ခြဲဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳးလုပ္ရင္ အလုပ္ကထြက္ဖို႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ သင့္လုပ္ငန္းရွိ အထက္အရာရွိေတြက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမပီသဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြပန္းတိုင္ေတြမရွိဘူးဆိုရင္ စဥ္းစားပါ။

၅။ အလုပ္ခ်ိန္

Source: Glamour

သင့္မွာ ကေလးရွိတယ္။ ကေလးကိုဂရုစိုက္ရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ တျခားအလုပ္ေတြရႈပ္ေနလို႔ အလုပ္ခ်ိန္က သင့္ကို အခက္ခဲျဖစ္ေစတယ္ဆိုရင္ အလုပ္ကေန ထြက္သင့္ပါတယ္။

၆။ သင့္သူေဌးက သင့္အတြက္မရပ္တည္ေပးဘူး။

သင့္လုပ္ငန္းရဲ့ သူေဌးျဖစ္သူ (သို႔) အထက္လူႀကီးက သင့္အတြက္မရပ္တည္ေပးဘူး။ သင္မွန္တာလုပ္ေနရင္ေတာ့ သင့္ဖက္က မရပ္တည္ေပးဘဲ အၿမဲလို အျပစ္တင္ေျပာဆိုေနရင္ အလုပ္ကေန ထြက္သင့္ပါတယ္။

၇။ လက္ရွိအလုပ္ကို မုန္းေနၿပီ

အလုပ္လုပ္ရတာမႀကိဳက္ရံုေလာက္နဲ႔ေတာ့ အလုပ္ထြက္တာမမွန္ကန္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သင္အခုလုပ္ေနရတဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ခ်င္ဘူး လုပ္ရတာမုန္းေနတယ္ မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ထြက္သင့္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

၈။ က်န္းမာေရး

Source: Odyssey

သင့္ရဲ့အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္ အလုပ္ကေနရလာတဲ့ဖိအားေတြက သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းဘူး။ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ကေန ထြက္သင့္ပါတယ္။

၉။ အနာဂတ္အတြက္မေသခ်ာေတာ့တဲ့အခါ

သင့္လက္ရွိအလုပ္က သင့္ဘ၀အနာဂတ္အတြက္ အာမမခံေပးႏိုင္ဘူး။ သင့္ဘ၀အနာဂတ္အတြက္ ဘာမွအေထာက္အကူမျပဳဘူးလို႔ သင္ခံစားလာရတဲ့အခါ အလုပ္ကထြက္ဖို႔စဥ္းစားပါ။

Source: topsante.com

၁၀။ သင္အလုပ္သစ္ရွာေတြ႔သြားၿပီ

အခုလက္ရွိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ထက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္သစ္တစ္ခု သင္ရွာေတြ႔ထားၿပီဆိုရင္ သင္အလုပ္ကေန ထြက္သင့္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြထဲက အခ်က္ ၇ ခ်က္ေလာက္တိုက္ဆိုင္ရင္ သင္အလုပ္ကေန ထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။

အလုပ္ထြက္မယ္ဆိုရင္ ဘာလုပ္မလဲ

အလုပ္ထြက္မယ္ဆိုရင္ ထြက္ရတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ေပးသင့္ပါတယ္။ အလုပ္မထြက္ခင္ ၁ လေလာက္ႀကိဳတင္ၿပီး အလုပ္ထြက္စာေပးျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ အလုပ္သစ္ရၿပီဆိုမွ အလုပ္ထြက္စာသင္ပါ။ ေနာက္ရတဲ့အလုပ္ကို ကိုယ့္ရဲ့လက္ရွိအေျခအေနကိုေသခ်ာေျပာျပပါ။ေသခ်ာၿပီဆိုမွ လက္ရွိအလုပ္ကထြက္ပါ။