အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း Body Scrub ေလးေတြကို ကိုယ့္အိမ္မွာအခ်ိန္ေပးၿပီး လုပ္လာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အသားအေရလွပၿပီး ၾကည္လင္ေနေစဖို႔ Body Scrub လုပ္ေပးျခင္းကလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန အေရးပါေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုး Body Scrub ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Origins Warm Down Warming Lava Scrub

Source: www.womensok.com

Clarins Smoothing Body Scrub

Source: www.womensok.com

Aesop Geranium Leaf Body Scrub

Source: www.womensok.com

The Body Shop Shea Body Scrub

Source: www.womensok.com

Giovanni Hot Chocolate Sugar Scrub

Source: www.womensok.com

Arbonne Awaken Sea Salt Scrub

Source: www.womensok.com

Oleavine TheraTree

Source: www.womensok.com

Susanne Kaufmann Detox Oil Scrub

Source: www.womensok.com

Soap & Glory Flake Away

Source: www.womensok.com

Malin + Goetz Peppermint Body Scrub

Source: www.womensok.com