ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဓါတုပစၥည္းေတြပါ၀င္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ေတြ အသံုးမ်ားလို႔ ဦးေရျပား ေျခာက္ေသြ႔တာ ဆံသားေျခာက္ေသြ႔တာ ေတြ ႀကံဳေတြ႔လာၾကရပါတယ္။


ဒါဆို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားၾကမလဲ။

ဒီအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္း ၃ ခုကို မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ သင့္ရဲ့အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ ဆံပင္ေပ်ာ့ေဆး

ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးတိုင္း ဆံပင္ေပါ့ေဆး (သို႔) ေပါင္းေဆးသံုးေပးသင့္ပါတယ္။ ေပ်ာ့ေဆး (သို႕) ေပါင္းေဆးသံုးေပးၿပီး ၃ မိနစ္ေလာက္ထားကာ ေခါင္းေလွ်ာ္ခ်ရမွာပါ။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဆံသားေျခာက္ေသြ႔တာေတြအေတြက္ သိပ္ကို အသံုး၀င္ပါတယ္။

၂။ ဆံပင္ေျဖာင့္စက္ (သို႔) ဆံပင္ပံုသြင္းတဲ့စက္ေတြ

ဆံပင္ေျဖာင့္စက္ေတြ ဆံပင္ေကာက္စက္ေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ်အသံုးမျပဳတာအေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ဒါဟာ ဆံသားေျခာက္ေသြ႔ေစတဲ့အျပင္ အဖ်ားႏွစ္ခြျဖစ္ေစပါတယ္။

၃။ ဆံပင္ေပါင္းေပးပါ

တစ္ပတ္ကို တစ္ခါေလာက္ ဆံပင္ေပါင္းေပးသင့္ပါတယ္။ ဆံပင္ေတာက္ေျပာင္ေစတဲ့ ေခါင္းလိမ္းဆီေတြ (သို႔) အုန္းဆီကို နာရီ၀က္ေလာက္လိမ္းေပးထားၿပီး ေခါင္းေလွ်ာခ်သင့္ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ ဆိုင္မွာ ဆံပင္ေပါင္းတာျဖစ္ျဖစ္ မိမိအိမ္မွာ သဘာ၀ပစၥည္းေလးေတြေရာစပ္ၿပီး ေပါင္းတာျဖစ္ျဖစ္လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။