တခ်ို႔မိန္းကေလးေတြကေတာ့ ေျခသည္းနီကိုတစ္ေရာင္၊ လက္သည္းနီကိုတစ္ေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဆိုးၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔မိန္းကေလးေတြက်ေတာ့လည္း ဆိုးၿပီဆိုရင္ ေျခသည္း၊ လက္သည္းကို အေရာင္တူတာေလးေတြပဲဆိုးတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္တူဆိုးရတာႀကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္ မိန္းကေလးဆန္ၿပီး လွပေနေစဖို႔ ေရြးခ်ယ္သင့္တဲ့ လက္သည္းနီအေရာင္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အညိဳဘက္သြားတဲ့အေရာင္ေလးေတြက တညၿငိမ္ၿပီးလွပတဲ့ အေရာင္ေလးေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေျခသည္းနဲ႔ လက္သည္းကို အေရာင္တူတာေလးဆိုးမယ္ဆိုရင္ အညိဳဘက္သြားတဲ့ အႏု၊ အရင့္အေရာင္ေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

အေရာင္ႏုႏုေလးနဲ႔ အေရာင္ၿငိမ္ေနတာမ်ိဳးကိုႀကိဳက္ရင္ေတာ့ ပံုမွာျပထားတဲ့ ႏွစ္ေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအေရာင္ေလးေတြက လူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ အေရာင္ေလးေတြပါ။

မိန္းကေလးဆန္တဲ့အေရာင္မ်ိဳးကို ဆိုးခ်င္ရင္ေတာ့ ပန္းစီေရာင္နဲ႔ ပန္းခရမ္းေရာင္ေလးေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအေရာင္ေလးေတြက်ေတာ့ လူႀကီးေတြ၊ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပိုလုိက္ဖက္ပါတယ္။ အသားျဖဴတဲ့သူေတြနဲ႔လည္း လုိက္ဖက္ပါတယ္။

လူသိပ္မဆိုးၾကတဲ့အေရာင္မ်ိဳးေလးကိုဆိုးခ်င္ရင္ေတာ့ ခရမ္းေရာင္ဘက္သြားတဲ့ ေဗဒါေရာင္အႏု၊ အရင့္ေလးေတြကို ဆိုးေပးပါ။ ဒီအေရာင္ေလးေတြက အသားျဖဴတဲ့သူေတြနဲ႔လည္းလိုက္သလို၊ အသားညိဳတဲ့သူေတြနဲ႔လည္း လုိက္ဖက္ပါတယ္။

ဘယ္ေတာ့မွရိုးမသြားတဲ့အေရာင္မ်ိဳးကို ဆိုးခ်င္ရင္ေတာ့ ၾကက္ေသြးေရာင္အရင့္နဲ႔ အနီေရာင္တို႔ကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ ဒီအေရာင္ေလးေတြကေတာ့ ဘယ္လိုအသားအေရနဲ႔မဆို လိုက္ဖက္မႈရွိၿပီး မိန္းကေလးဆန္ေစပါတယ္။

အုတ္က်ိဳးေရာင္ကိုမွ အရင့္ဘက္သြားတဲ့ ဒီအေရာင္ေလးဆိုရင္ ရွားလည္းရွားသလို ဆိုးလိုက္ရင္လည္း အသားေဆာင္ၿပီး အရမ္းလွပါတယ္။

အသားအရမ္းျဖဴတဲ့သူေတြဆိုရင္ လက္သည္း၊ ေျခသည္းကို ေက်ာက္စိမ္းေရာင္ေလး ဆင္တူဆိုးလိုက္ပါ။ ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ထင္းၿပီး အရမ္းလွပါတယ္။

Photo Source: www.pinterest.com