မဂၤလာပါေနာ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ သင့္ကို ပိုၿပီးလွပေစၿပီး အျမင္ဆန္းေစမယ့္ က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ပံုေလးကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

ခါတိုင္းက်စ္ေနက်လို အသားကပ္က်စ္ဆံၿမီးဆိုတာထက္ ပိုၿပီးထူးျခားတဲ့ က်စ္ဆံၿမီးက်စ္နည္းေလးပါ။

အရင္ဆံုး ဆံပင္ေတြကို ေသခ်ာေလးေကာက္လိုက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ ဆံပင္နည္းနည္းကို ယူလိုက္ၿပီး ရိုးရိုးက်စ္ဆံၿမီးအရင္က်စ္လိုက္ပါ။

အဲဒီေနာက္ ေဘးနားက ဆံပင္ေတြကို က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ထားတဲ့ အထဲကို ထည့္ေပးရပါမယ္။

နည္းနည္းခ်င္း တစ္ခုခ်င္းစီကို ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္ဖက္က တစ္ခုကိုထည့္ၿပီးရင္ ညာဖက္က တစ္ခုကို ထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ ဘယ္ဖက္က က်န္ေနတဲ့ ဆံပင္ေလးနဲ႔ ေနာက္ထပ္အနားသတ္က ဆံပင္ကို ထပ္စုၿပီး ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသားကပ္က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ေပးသလိုပါပဲေနာ္။

က်န္တဲ့ ဆံပင္ေလးေတြကိုလည္း အဲဒီလိုပဲလိုက္ၿပီးထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ေတာ့ အခုလို က်စ္ဆံၿမီးလွလွေလး ရလာမွာပါေနာ္။