သားသမီးအမ်ားစုအတြက္ သူတုိ႔မိဘေတြရဲ႕ လိပ္စာေတြ၊ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး လုံးဝ အဆက္အသြယ္ ဖ်က္လုိက္ဆုိတာ မေတြးရဲသေလာက္ပါပဲ။ ငယ္ကတည္း ကုိယ့္ကုိ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့တာဟာ အဝတ္အစားဆုိရင္လည္း အဝတ္အစား၊ ေက်ာင္းတက္တယ္ဆုိရင္လည္း ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ ေထာက္ပံ့၊ စားဖုိ႔ေသာက္ဖို႔ဆုိလည္း မနက္၊ေန႔၊ည မပူရ စတဲ့အရာရာကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသူေတြဟာလည္း မိဘေတြပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ ဘာအေၾကာင္းအရာေတြေႀကာင့္ သားသမီးေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ မိဘအရင္းႀကီးေတြကုိေတာင္ စိမ္းစိမ္းကားကားနဲ႔ ေမ့သြားတတ္ၾကတာလဲ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၃) ခု ေလာက္ကုိ ရွာေဖြ တင္ျပသြားခ်င္ပါတယ္။

၁) မိဘေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ သားသမီးအေပၚ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေပးဖုိ႔ ေမ့ေနၾကပါတယ္။

Source: AARP

သားသမီးေတြအေနနဲ႔ မိဘေတြလက္ထဲမွာပဲ ငယ္ကႀကီးျပင္းလာခဲ့ၾကတာေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔သားသမီးေတြအေၾကာင္းကုိ အားလုံးသိေနလုိ႔လည္း ျပန္မေလးစားတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအခ်က္ဟာ သားသမီးေတြရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြအေပၚ မ်ားစြာ အဆုိးဘက္က သက္ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအရဆုိရင္ေတာ့ ႀကီးသူကုိရုိေသလုိ႔ပဲ ဆုိထားတာေၾကာင့္ အငယ္ေတြကပဲ ႀကီးေသရမွာျဖစ္ၿပီး ႀကီးတဲ့သူေတြက ငယ္တဲ့သူေတြကုိ ရုိေသဖုိ႔ မလုိအပ္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးသက္ေရာက္ေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သားသမီးေတြကလည္း သူတုိ႔မိဘေတြကုိ ေလးစားရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မိဘမ်ားကလည္း တဖန္ သူတုိ႔ရဲ႕ သားသမီးမ်ားကုိ ျပန္လည္ေလးစားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

၂။ မိဘမ်ားဟာ သားသမီးမ်ားအေပၚသူတုိ႔ရဲ႕ အမွားကုိ ဝန္ခံေလ့မရွိၾကပါဘူး။

Source: Commercial Integrator

ဒါဟာ သားသမီးေတြရဲ႕ ေလးစားမႈပ်က္သြားမွာ သုိ႔မဟုတ္ ေလးစားမႈ ေလ်ာ့သြားမွာ စုိးတဲ့အတြက္ ကုိယ့္အမွားကုိ ဝန္မခံၾကတာလဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ကုိယ့္က မိဘပဲ သားသၼီးအေပၚ ဘာဝန္ခံေတာင္းပန္စရာလုိမွာမုိ႔လည္း စသည့္ျဖင့္ ယူဆထားတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ သားသမီးေတြအေပၚ သူတုိ႔ျပဳမိတဲ့ အမွတ္မထင္(မရည္ရြယ္)ပဲ ျပဳလုပ္မိတဲ့အမ်ားဟာ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ မွတ္သားသြားတတ္ၾကပါတယ္။

သူတုိ႔မွန္တယ္လုိ႔ထင္ထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိလည္း အမွားျမင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔မိဘမ်ားဆီကေတာ့ ေတာင္းပန္မႈ(ဝန္ခံမႈ)ကုိ ကေလးေတြ ေတာင့္တၾကပါတယ္။ အဲဒီစိတ္ကုိ မိဘေတြအေနနဲ႔ မေျဖရွင္းၾကဘူး၊ ဥေပကၡာျပဳထားၾကမယ့္ဆုိရင္ အသက္ႀကီးတဲ့အထိ ယူေဆာင္သြားၾကပါလိမ့္မယ္။

၃။ သားသမီးမ်ားထဲမွ တစ္ခ်ိဳ႕ကုိသာ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း။

Source: Barefoot Investor

ဒီအခ်က္က သားသမီးအမ်ားႀကီးပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ မိဘေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုပါ။ အေျခအေနအရ အားလုံးကုိ တန္းတူေကြ်းေမြးဖုိ႔ဆုိတာကလည္း မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အေနအထားမွာ အႀကီးဆုံးသားကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလတ္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အငယ္ဆုံးသမီးကုိေသာ္လည္းေကာင္း အလုိလုိက္ရပါတယ္။

ဒါဟာ အျခားေမြးခ်င္းေတြအတြက္ မညီမွ်တဲ့ ခံစားမႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ပါတယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးရသြားတတ္ၾကၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ မိဘအေပၚ အာဃာတ ထားသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္သားသမီးကုိ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ အားလုံးရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈမွ်တေအာင္ ဂရုစိုက္သင့္ပါတယ္။

Feature Image: WRRV