မဂၤပါေနာ္။ လွပတဲ့ မ်က္ခံုးေမႊးတစ္စံုရဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ မိန္းကေလးေတြအတြက္ သိပ္ကိုအေရးပါလွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လူတိုင္းက မ်က္ခံုးေမႊးထူထူမရွိနိုင္လို႔ မ်က္ခံုးေမႊးကို ပိုၿပီးလွသြားေအာင္ မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲၾကရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သင့္မ်က္ခံုးေမႊးကို နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ လိမ္းခ်ယ္ႏို္င္ဖို႔ သတိထားရမယ္ ့အခ်က္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ အရမ္းေလးေထာင့္မက်ပါေစနဲ႔

၂။ မ်က္ခံုးေမႊး အစြန္ကို အရမ္းမရွည္ပါေစနဲ႔

၃။ အရမ္းခံုးေနျခင္း

၄။ မ်က္ခံုးေမႊး ပံုမက်ျဖစ္ေနျခင္း

၅။ မ်က္ခံုးေမႊးကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုမဆြဲျခင္း

၆။ မ်က္ခံုးေမႊးနားမွာ Highlight အရမ္းသံုးျခင္း

၇။ မ်က္ခံုးေမႊးကို အရမ္းမည္းေနေအာင္ ဆြဲျခင္း

၈။ မ်က္ခံုးေမႊး တပိုင္းတစဆိုးထားျခင္း

၉။ မ်က္ခံုးေမႊးကို ျဖည့္မဆြဲျခင္း

၁၀။ မ်က္ခံုးေမႊးကို Blend မလုပ္ျခင္း