ခ်စ္သူျဖစ္လို႔ လက္ထပ္ၾကေတာ့မယ္ဆိုရင္ တစ္ခ်ိဳ႕က ေစ့စပ္လက္စြပ္ တစ္ခ်ိဳ႕က လက္ထပ္လက္စြပ္ေတြ ေပးၾကပါတယ္။


အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ စိန္လက္စြပ္ေပးၾကတာမ်ားပါတယ္။ စိန္လက္စြပ္က ထာ၀ရ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ၿပီး ဒီကေန႔ ကမၻာေပၚမွာ ခ်စ္သူစံုတြဲတိုင္း စိန္လက္စြပ္ ေပးၾကတာမ်ားပါတယ္။ လက္ထပ္လက္စြပ္ ေစ့စပ္လက္စြပ္အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

ရိုးရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရွးက်တဲ့ အရာမဟုတ္ပါ။

စိန္ဆိုတာ ၁၃ ရာစု ေနာက္ပိုင္းမွာလူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကားလာတဲ့အရာျဖစ္ၿပီး စိန္လက္ထပ္လက္စြပ္ေပးတဲ့ အေလ့အထ ျဖစ္ေပၚလာတာ ေရွးယခင္ကတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉ ရာစုမတိုင္ခင္ကစိန္ဆိုတာ ေတာ္၀င္မိသားစုေတြကို ဆက္သခဲ့ၾကၿပီး ညဖက္မွာသာ ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ De Beers ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီက စိန္လက္စြပ္ကို ေစ့စပ္လက္စြပ္အျဖစ္ ေစ်းကြက္မွာ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့တာပါ။

ေစ်းကြက္ရဲ့ ေမွာ္အစြမ္း

ေစ်းကြက္တစ္ခု ႀကီးမားလာတာနဲ႔ အမွ် လူမႈပတ္၀န္းက်င္ရဲ့ အယူအဆေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ ေစ်းကြက္တစ္ခုရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ ေခတ္စားလာခဲ့သလို စိန္ဆိုတာလည္း ထာ၀ရ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ အတူ စိန္အေရာင္ ျမင့္တင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ စတင္ၿပီး စိန္ေစ်းကြက္ ထြန္းကားလာခဲ့ပါတယ္။

De Beers ကုမၸဏီက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတစ္လတည္းရဲ့ စိန္ ေရာင္းအားက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေတာင္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စိန္ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ သင္ထင္သလို အရမ္းရွားပါးတ့ဲ ပစၥည္းတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူူ။

ေစ်းကြက္တစ္ခုႀကီးမားလာဖို႔အတြက္ လူေတြရဲ့ Psycho စိတ္ပညာပိုင္းကလည္း အေရးပါပါတယ္။ De Beer ရဲ့ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔ပဲဆိုရမွာပါ။ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳသူေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာ စိန္ဆိုတာ ရွားပါးပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူေစခဲ့တာပါ။

တကယ္ေတာ့ စိန္ဆိုတာ ကမၻာေပၚမွာေတြ႔ရွိရသမွ်ထဲက အမာဆံုး ေက်ာက္တံုးေတြသာျဖစ္ၿပီး ရွားပါးဆံုး ေက်ာက္ေတြရယ္လို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။