လက္ဝတ္ရတနာဆိုတာ တန္ဖိုးထား ဝတ္ဆင္ၾကတဲ့ ရတနာျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊႏိုင္ငံလို႔ တင္စားၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ ထြက္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး လံုးေခ်ာေသြး ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ နီလာႀကီးက အေလးခ်ိန္ 397.095 Carats ရွိပါတယ္။

ဒါက လံုးေခ်ာေသြး နီလာေတြထဲမွာဆိုရင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္တာေၾကာင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္ ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

လံုးေခ်ာ နီလာရဲ႕ နာမည္ကို “Le Côte d’Azur” လို႔ေပးထားၿပီး ေလလံတင္ခဲ့ရာ ၀ယ္ယူသြားတဲ့ ပိုင္ရွင္က နာမည္အသစ္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ပိုမိုလွပဖို႔ အတြက္ ေက်ာက္ကိုအနည္းငယ္ျပန္ေသြးခဲ့ရာ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ 396,889 Carats ရွိေနဆဲပါဘဲ။