၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ New York Fashion Week မွာ ဖက္ရွင္ခ်စ္သူ အႏုပညာရွင္ေတြ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြ အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္ကိုးရီးယား အႏုပညာရွင္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတခါမွာေတာ့ New York Fashion Week ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ေတာင္ကိုးရီးယား အႏုပညာရွင္ေတြဝတ္ဆင္ခဲ့တဲ့ အေကာင္းဆံုး ဖက္ရွင္ေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

Tiffany Hwang

Jessica Jung

Kim Dongjun

Irene Kim

Park Shin Hye

Apink အဖြဲ႕ဝင္ Naeun