ဟန္းနီးမြန္းသြားရင္ ျပည္ပကိုပဲသြားခ်င္တယ္၊ ပိုက္ဆံလည္းေကာင္းေကာင္းတတ္ႏိုင္တယ္ အေကာင္းစားေနရာေလးပဲ သြားခ်င္တယ္ဆိုတဲ့သူေတြအတြက္ Romantic ဆန္လြန္းတဲ့ အမိုက္စားေနရာ (၅) ခုကို ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Santorini

ဂရိက Santorini ကိုေတာ့ ကေတာ့ ဟန္းနီးမြန္းသြားဖို႔ Romantic ျဖစ္တဲ့ ေနရာေတြထဲလည္း အၿမဲပါသလို၊ ဟန္းနီးမြန္းထြက္သင့္တဲ့ေနရာထဲမွာလည္း အၿမဲပါတယ္။

Source: www.harpersbazaar.com

Source: www.lighthousephotography.gr

Maldives

Maldives ကေတာ့ အားလံုးပဲသြားခ်င္ေနၾကတဲ့ေနရာေလးျဖစ္မွာပါ။ ဒီတိုင္းသြားရင္ေတာင္ အရမ္းလွၿပီး မိုက္ေနတာ။ ဟန္းနီးမြန္းသာထြက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရမ္းေတြ Romantic ဆန္ေနေတာ့မွာေနာ္။

Source: www.harpersbazaar.com

Source: www.escape.com.au

Amalfi Coast

အီတလီက Amalfi Coast ကေတာ့ အရမ္းကိုလွလြန္းၿပီး Romantic ဆန္တဲ့ေနရာေလးပါ။ သူမ်ားေတြမသြားေသးတဲ့ ေနရာအသစ္ေလးကို သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Amalfi Coast ကိုသာသြားပါ။ ေနရာေလးကလည္း အဆန္းေလးျဖစ္သလို ကမ္းေျခေလးလည္းရွိေတာ့ ဟန္းနီးမြန္းအတြက္ လံုးဝအိုေကပဲေနာ္။

Source: www.perfectyachtcharter.com

Source: www.blamethemonkey.com

Bali

ပိုက္ဆံကို အမ်ားႀကီးလည္းမသံုးခ်င္ဘူး၊ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးမကုန္ပဲ Romantic ျဖစ္မယ့္ေနရာေလးကို ဟန္းနီးမြန္းသြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Bali ကိုသာသြားပါ။

Source: www.consorcigavarres.org

Sourcw: www.jo-yu-bali-photographer.com

Source: www.onethreeonefour.com

Fiji

Fiji ကေတာ့ Maldives နဲ႔နည္းနည္းဆင္ပါတယ္။ Maldives က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသြားၾကလို႔ မသြားခ်င္ဘူးဆိုရင္ Fiji ကိုသြားပါ။ ဟန္းနီးမြန္းအတြက္ အရမ္းကို Romantic ျဖစ္တဲ့ ေနရာေလးပါ။

Source: www.besthoneymoonpackages.com.au

Source: www.booking.com