ဘယ္လိုရာသီအေျပာင္းအလဲမွာျဖစ္ျဖစ္ ဖက္ရွင္က်ေအာင္ ဝတ္ဆင္တတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဖက္ရွင္နဲ႔ အေရာင္ေရြးခ်ယ္မႈဟာ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အေရာင္ေရြးခ်ယ္မႈမမွန္ကန္ရင္ ဖက္ရွင္က်ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းအတြက္ အဝတ္အစားဝတ္ရာမွာ ပိုၿပီးဖက္ရွင္က်ေစဖို႔ ဘယ္လိုအရာင္ကို ေရြးခ်ယ္မလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဝါေရာင္ေတာက္ေတာက္နဲ႔ အျပာေရာင္

အညိဳဝါေဖ်ာ့ေလးနဲ႔ အနက္ေရာင္

အနီေရာင္နဲ႕ အျဖဴေရာင္

ပန္းခရမ္းရင့္ေရာင္နဲ႔ အနက္ေရာင္

အျပာေရာင္နဲ႔ အစိမ္းေရာင္

အစိမ္းပုပ္ေရာင္နဲ႔ အျဖဴေရာင္

အမ်ိဳးသမီးေတြကိုပိုၿပီး စတိုင္လ္က်ေနေစဖို႔ ဘယ္လိုအေရာင္ေတြကို တြဲဖက္ဝတ္ဆင္မလဲ

အျပာေရာင္


အေရာင္ႏုႏုဖက္ရွင္

ပန္းေရာင္နဲ႔ အျပာေရာင္

ပန္းေရာင္နဲ႔ အဝါေရာင္

ပန္းေရာင္နဲ႔ အျပာႏုေရာင္