မဂၤလာပါေနာ္။ ရံုးသြားတဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေနရာသြားတဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆံပင္ကို ျပင္ဆင္ၿပီး ပံုဆံအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ကာ သြားခ်င္သူေတြရွိလားရွင့္။

ဒီလို ဆံပင္ကို ျပင္ဆင္ခ်င္ေပမယ့္လည္း အခ်ိန္အရမ္းေပးရလို႔ စိတ္ညစ္ေနသူေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္သိပ္မကုန္ခ်င္ဘဲ အရမ္းလန္းတဲ့ ဆံပင္ျပင္ဆင္နည္းေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ဆံပင္ကို ဒီလိုစည္းမယ္

အရင္ဦးဆံုး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ဆီကဆံပင္ကို နည္းနည္းဆီယူလိုက္ပါ။ ပထမတစ္ခုကို ရစ္ပတ္လုိက္ၿပီး ကလစ္နဲ႔ ညွပ္ေပးလိုက္ပါ။ ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အဲဒီလိုပဲ ရစ္ပတ္ေပးလိုက္ၿပီး ပထမတစ္ခုအထဲကို ထည့္ေပးကာ ကလစ္ညွပ္ေပးလုိက္ပါ။

၂။ ဆံပင္လိပ္ၿပီး ကလစ္ညွပ္မယ္

ဆံပင္ကို ေဘးခြဲထားသူေတြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အလည္ခြဲထားသူေတြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပမွာပါေနာ္။ ဆံပင္ကို နည္းနည္းဆီယူၿပီး လိပ္ေပးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ကလစ္ညွပ္ေပးလုိက္ပါ။

၃။ ဆံပင္ပိုရွည္တယ္လို႔ထင္ရေအာင္ ဒီလိုစည္းမယ္

ဆံပင္ပိုမ်ားတယ္ ပိုရွည္တယ္လို႔ထင္ရေစဖို႔ ဆံပင္ကို အေပၚေအာက္ ႏွစ္ျခမ္းျခမ္းလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ အေပၚပိုင္းကို အရင္စည္းေပးလုိက္ၿပီး ေအာက္ပိုင္းကိုေတာ့ ခပ္နိမ့္နိမ့္ေလးစည္းေပးပါ။