မဂၤလာပါေနာ္။ လူတစ္ေယာက္ကို အရမ္းခ်စ္မိရင္ သူ႔ရဲ႕ အျပစ္ေတြကို မျမင္တတ္ေတာ့ဘူးလို႔ တခ်ိဳ႕က ဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေပမယ့္ အခ်စ္ဆိုတာ နားလည္မႈေတြ ၊ ေမတၱာေတြ၊ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး ေလးစားမႈေတြနဲ႔မွ ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္တာမ်ိဳးပါ။

သင့္ကို အရမ္းခ်စ္တဲ့ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က သင့္အေပၚ ဒီလိုအျပဳအမူေတြလုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

၁။ သင္မႀကိဳက္ေသာ မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္မ်ားလုပ္ျခင္း ( ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း အျပင္ သင့္အေပၚ ထိခိုက္ေသာ အျပဳအမူမ်ား )

၂။ သင့္အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း

၃။ သင့္ကို တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ ဖိအားေပးျခင္း

၄။ ကတိကို မၾကာခဏ ပ်က္ကြက္ျခင္း

၅။ သင့္အေပၚ လ်စ္လ်ဴရႈ ၊ ဥေပကၡာျပဳထားျခင္း

၆။ သင့္အေပၚ မေလးစားဘဲ ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း ေျပာဆိုျခင္း

၇။ တျခားမိန္းကေလးေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ျပသျခင္း

၈။ သင္ဟာ သူ႕အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစေၾကာင္း (သို႔) အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ျပဳမူ ျပသျခင္း

၉။ သူ႔ကိုယ္သူသာ အာရံုစိုက္ ဂရုစိုက္ျခင္း