အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ဆံပင္အေကာက္ေလးေတြ ဘယ္ေလာက္ေခတ္စားေနပါေစ ဆံပင္အေျဖာင့္ေလးနဲ႔မွ ပိုၿပီးႏုတယ္။ ဆံပင္အေျဖာင့္ေလးပဲထားခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ဆံပင္အေျဖာင့္ပံုေလးေတြကို မွ်ေဝေပးသြားပါမယ္။

ဆံပင္အေျဖာင့္ေလးနဲ႔လည္း မိန္းကေလးေတြကို ပိုၿပီးလွေစမွာပါ။

ဆံပင္အေကာင့္ထက္ အေျဖာင့္ေလးက လူကုိပုိၿပီးႏုေစသလို ပိုၿပီးေတာ့လည္း လူငယ္ဆန္ဆန္ လွေနေစပါတယ္။

ဆံပင္အေျဖာင့္ေလးမွ အေျဖာင့္ေလးပဲဆိုတဲ့ မဒီေလးတို႔အတြက္ ဆံပင္အေျဖာင့္ ပံုေလးေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

၁။ ဆံပင္အေျဖာင့္ အတိုပံုေလး

၂။ စၿမိတ္ခ်တဲ့ဆံပင္အတိုေလးေတြ

၃။ ဆံပင္အရွည္ပံုေလး

၄။ စၿမိတ္ခ်ထားတဲ့ ဆံပင္အရွည္ပံုေလး

၅။ ဆံပင္မတိုမရွည္ေလးထားမယ္

Photo: www.pinterest.com

By: MyStyle Myanmar