မဂ္လာပါေနာ္။ ေခြးကိုခ်စ္တဲ့သူတိုင္း ေခြးေလးေတြ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳး အိပ္တတ္တယ္ဆိုတာ သတိထားမိၾကမွာပါ။ သင့္ရဲ႕ ေခြးေလး အိပ္တတ္တဲ့ပံုစံကိုၾကည့္ၿပီး သူတို႔ေလးေတြ ဘယ္လိုစိတ္ေနသေဘာထားရွိတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္ပါ။

ေဘးေစာင္းအိပ္တတ္ျခင္း

သူဟာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ သဟဇတျဖစ္တတ္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခုကိုဆို အၿမဲသတိရွိေနတတ္တဲ့သူျဖစ္ၿပီး သင့္နဲ႔အတူေနရတာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်တယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အခ်ိန္ အဲဒီလိုမ်ိဳးအိပ္တတ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သစၥာရွိတဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေျမေခြးလိုပံုစံမ်ိဳးအိပ္တတ္ရင္

ေခြေလးေတြအမ်ားစုဟာ အခုလိုပံုစံမ်ိဳးအိပ္တတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေခြးေလးေတြဟာ ယဥ္တယ္၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ လိမၼာၾကပါတယ္။

ေမွာက္လ်က္ေလးအိပ္တတ္တဲ့သူ

ေခါင္းကိုေရွ႕ထုတ္ၿပီး ေမွာက္လ်က္ေလးအိပ္ေနတတ္တဲ့ေခြးေလးေတြဟာ ခုန္ဖို႔ ေရြ႕လ်ားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြပါ။ သတို႔ဟာ အားႀကီးတယ္၊ တက္ၾကြတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ေျခေထာက္ကို ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးထားၿပီးအိပ္တတ္တဲ့ေခြးေလးေတြ

သူတို႔ေလးေတြကေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်တယ္လို႔ခံစားရတဲအခ်ိန္ အဲဒီလိုပံုစံေလးအိပ္တတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ဝမ္းလ်ားေမွာက္အိပ္တတ္တဲ့သူ

အဲဒီလိုမ်ိဳးအိပ္ဖို႔က ေခြးေလးေတြအတြက္ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြဟာ စြန္႔စားလိုစိတ္ရွိတယ္။ လံု႕လရွိၾကပါတယ္။

ပက္လက္ေလးအိပ္တတ္ရင္

သင့္အိမ္ကေခြးကေလးဟာ ပက္လက္ကေလးအိပ္တတ္ရင္ သူတို႔ဟာ အရမ္းပင္ပန္းေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိၾကၿပီး သူ႕အေနနဲ႔ အနားယူတဲ့သေဘာမ်ိဳးအိပ္စက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြဟာ ခၽြဲတတ္ၾကပါတယ္။ ဇိမ္ခံခ်င္တဲ့ ေခြးေလးေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။