မဂၤလာပါေနာ္။ ေႏြရာသီပဲျဖစ္ျဖစ္ တျခားရာသီပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆံပင္ေတြရႈပ္ရင္ ပူအိုက္အိုက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကိုလည္း ပိုၿပီးလွေစမယ္။ ေတာ္ဝင္လည္းဆန္ေစၿပီး ေန႔စဥ္ သြားလာလႈပ္ရွားတိုင္းလည္း အဆင္ေျပမယ့္ က်စ္ဆံၿမီးက်စ္နည္းေလးကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

အဆင့္ ၁

အရင္ဆံုးေခါင္းကို ေသခ်ာေလးၿဖီးေပးလုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဆံပင္ထိပ္ကေန ဆံပင္နည္းနည္းခ်င္းစီကို ၃ ခုခြဲၿပီးယူလိုက္ပါ။

အဆင့္ ၂

က်စ္ဆံၿမီး စၿပီးက်စ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရိုးရိုးက်စ္သလိုပါပဲ။

အဆင့္ ၃

တစ္ခုခ်င္းထပ္ၿပီး က်စ္ေပးပါ။ ၃ ခုေျမာက္မွာ ေဘးနားက ဆံပင္ေတြကို ထပ္ယူၿပီး က်စ္ေပးရပါမယ္။ ေနာက္ပိုင္းကိုလည္း ဆံပင္ေဘးနားက နည္းနည္းေလးစီ ယူ ယူၿပီး က်စ္ေပးသြားပါ။

အဆင့္ ၄

ဆံပင္အဆံုးအထိ က်စ္လိုက္ပါ။ ေဘးေစာင္းေလးျဖစ္ခ်င္ရင္ ေဘးဖက္ကို နည္းနည္းေစာင္းယူၿပီး က်စ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ေနာ္။

ၿပီးရင္ေတာ့ ဆံပင္အဖ်ားေလးကို ေခါင္းစည္းႀကိဳးနဲ႔ စည္းေပးလိုက္ပါ။