ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ေပါင္ရင္းတုတ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ စာဖတ္သူတို႔ရဲ႕ ေပါင္းရင္းနားက အဆီက်ေစၿပီး ေပါင္တံသြယ္ေစမယ့္အျပင္ တင္သားကို က်စ္လ်စ္လွပေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို မွ်ေ၀ေပးသြားမွာပါ။

၁။ ၄ ကီလို အတံုးေသး (၂) တံုးကို ကိုင္ထားၿပီး အရင္ဆံုး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို မတ္မတ္ရပ္ပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ေရွ႕တိုးၿပီး က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္း နိမ့္ခ်လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္လုပ္ပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့ လုပ္ေပးပါ။

၂။ အရင္ဆံုး ေျခေထာက္မတ္မတ္ရပ္ထားၿပီး တစ္ဖက္ကို ေရွ႕တိုးက်န္တစ္ဖက္ကို ေအာက္ဖက္ႏွိမ့္ခ်လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ အေပၚခုန္ေပးပါ။ ၿပီးရင္ မတ္မတ္ျပန္ရပ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းလုပ္ပါ။ တစ္ဖက္ဆီကို ၁၀ ႀကိမ္လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ၄ ေၾကာ႔လုပ္ေပးပါ။

၃။ ၄ ကီလို အတံုးေသးတစ္တံုးကို မထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဘယ္ဖက္ ေျခေထာက္ကို အတံုးကိုင္ထားတဲ့ လက္ကို တစ္ဖက္က ေျခေထာက္နားထိေပးပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၁၀ ႀကိမ္ထိလုပ္ေပးၿပီး က်န္တစ္ဖက္ေျပာင္းပါ။ တစ္ဖက္ဆီကို ၁၀ ႀကိမ္ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးရမွာပါ။

၄။ အရင္ဆံုး ေလးဖက္ေထာက္ထားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဒူးတစ္ဖက္ေထာက္ထားညပီး က်န္တဲ့တစ္ဖက္ကို တန္းတန္းဆန္႔ထားပါ။ အဲဒီေနာက္ အဲဒီေျခေထာက္ကို အေပၚေျမာက္လိုက္ ခ်လိုက္လုပ္ေပးပါ။ တစ္ဖက္ကို ၁၀ ႀကိမ္ဆီ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးပါ။

ေပါင္းရင္းက အဆီက်ေစၿပီး တင္သားက်စ္လ်စ္လွပေစမယ့္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ

၅။ အရင္ဆံုး ေဘးေစာင္းလွဲေနလိုက္ပါ။ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို မတ္မတ္ဆန္႔ထားပါ။ ၿပီးရင္ တစ္ဖက္ကို ေျမာက္ေပးပါ။ ၁၀ ႀကိမ္ထိလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းေပးပါ။ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းက ေပါင္ရင္းအျပင္ဖက္နဲ႔ တင္သားကို ေဘးကားေစဖို႔ အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။

၆။ ေစာေစာကလိုပဲ ေက်ာလွဲေနလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကိုအေရွ႕မွာထားၿပီး လက္တစ္ဖက္နဲ႔ ထိန္းထားပါ။ အဲဒီေနာက္ က်န္တစ္ဖက္ကို ေျမာက္ေပးပါ။ တစ္ဖက္ကို ၁၀ ႀကိမ္ဆီလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၄ ေၾကာ့လုပ္ေပးပါ။ ေပါင္အတြင္းသားကအဆီကို က်ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။