ခ်စ္သူႏွစ္ဦးလက္ထပ္ၾကၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုသာယာဖို႔အတြက္ အခုေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္လိုက္ပါ။

၁။ အၿမဲတမ္းၾကင္နာပါ

ကိုယ္နဲ႔ အၿမဲတမ္း ထာ၀ရလက္တြဲသြားမယ့္ ခ်စ္သူအေပၚ ၾကင္နာပါ။ ခ်စ္ရတဲ့ ခ်စ္ဇနီး၊ ခင္ပြန္းအတြက္ တခါတေလ Surprise လုပ္ပါ။ ကိုယ့္ခ်စ္ဇနီး ခင္ပြန္းက ကိုယ့္အနားမွာရွိေနေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း သိေစပါ။

၂။ နားေထာင္ပါ

ကိုယ့္ခ်စ္ဇနီး၊ ခ်စ္ခင္ပြန္းေျပာတဲ့ စကားေတြ ခံစားခ်က္ေတြကို နားေထာင္ပါ။ သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲကို အရွငး္ဆံုးမေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရင္ေတာင္ သူ႕ဖက္မွာ သင္အၿမဲရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ျပသပါ။ အားေပးပါ။

၃။ ညွိႏိႈင္းပါ

ဆက္ဆံေရးတစ္ခုၾကားမွာ ညွိညွိႏိႈင္းႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ခုခု သံသယျဖစ္တာ ျပႆနာျဖစ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူနဲ႔ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုၿပီး ထိတ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းပါ။ တစ္ခခုဆိုရင္ ညွိညွိႏိႈင္းႏိႈင္းလုပ္ပါ။

၄။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြကို ဖန္တီးဖို႔မေမ့ပါနဲ႔

အိမ္ေထာင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတယ္ဆိုတာ အမ်ိဳးသားမွမဟုတ္ဘူး အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း စိတ္ဖိစီးမႈေတြရွိပါတယ္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုသာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ အမွတ္တရေတြ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြကို ဖန္တီးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္တည္း ခရီးထြက္တာမ်ဳး လုပ္သင့္ပါတယ္။