ဆံေကသာထိခိုက္ပ်က္စီးၿပီး ေျပာင္းဖူးေမႊးလို ေျခာက္ေသြ႕ၾကမ္းတမ္းေနလို႔ စိတ္ညစ္ေနလား။  ေျပာင္းဖူးေမြးလို ပ်က္စီးေနတဲ့ ဆံေကသာပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

ေျပာင္းဖူးေမြးလို ပ်က္စီးတဲ့ ဆံေကသာဆိုတာ

ပ်က္စီးေနတဲ့ ဆံေကသာဆိုတာ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ သိႏိုင္သလို၊ လက္နဲ႔ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္လိုက္တာနဲ႔ လည္းသိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ပ်က္စီးေနတဲ့ ဆံေကသာက ေျပာင္းဖူးေမႊးလို ေျခာက္ေသြ႔ၾကမ္းတမ္းေနပါတယ္။ တျခား လကၡဏာရပ္ေတြကေတာ့ ဆံသား ေခ်ာေမြ႕မႈမရွိျခင္း၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈမရွိျခင္း၊ ေတာက္ပမႈမရွိျခင္း၊ ၿဖီးသင္ရမလြယ္ကူျခင္း၊ အဖ်ားႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္းနဲ႔ ဆံပင္ဖြာျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆံေကသာေျပာင္းဖူးေမြးလို ပ်က္စီးရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

ဆံသားပ်က္စီးရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ၃ မ်ိဳးရိွပါတယ္။

ပထမ အခ်က္ကေတာ့ ဓာတုေဆးနဲ႔ၾကာရွည္ေအာင္ေျဖာင့္ျခင္း၊ ေကာက္ျခင္း၊ ေဆးဆိုးျခင္းအျပင္ ဆံပင္အေရာင္ခၽြတ္ျခင္း စတဲ့အျပဳအမႈေတြက ကိုယ့္ဆံေကသာကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အျပဳအမႈ၊ ေနထိုင္မႈပံုစံျဖစ္တဲ့ ၾကမ္းတမ္းစြာေခါင္းၿဖီးျခင္း၊ ဆံပင္ကိုတင္းၾကပ္စြာစည္းေႏွာင္ျခင္းအျပင္ အပူေပး styling ကိရိယာေတြ၊ ဥပမာ dryer၊ ေျဖာင့္စက္၊ ေကာက္စက္ေတြေၾကာင့္လည္း ဆံသားပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ျပင္ပပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ပါ။ ကိုယ္နဲ႔ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ေနတဲ့ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလ၊ ဖုန္ နဲ႔ အညစ္ေၾကးေတြေၾကာင့္လည္း ဆံေကသာပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။

၁။ အပူေပးစက္ေတြအသံုးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္ထားပါ

ဆံပင္ေလမႈတ္စက္၊ ဆံပင္ေျဖာင့္စက္၊ ဆံပင္ေကာက္စက္တို႔ကို ေန႔စဥ္အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ မလြဲသာလို႔ သံုးမယ္ဆိုရင္လည္း အပူခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့သံုးသင့္ပါတယ္။

၂။ ႏူးညံ့တဲ့ တဘက္ကိုသံုးပါ

ၾကမ္းတမ္းတဲ့ တဘက္ဟာ သင့္ဆံေကသာကို ပိုၿပီးၾကမ္းတမ္းေစၿပီး ဆံေကသာကို ပိုမိုပ်က္စီးေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဆံပင္ေရစိုေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆံပင္ကို တဘက္ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ သုတ္ျခင္းဟာ သင့္ဆံသားမ်က္ႏွာျပင္ကို ေျခာက္ေသြ႕ၾကမ္းတမ္း ၿပီးပ်က္စီးေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏူးညံ့တဲ့တဘက္နဲ႔ ဆံေကသာကို ညင္သာစြာ သုတ္ေပးသင့္ပါတယ္။

၃။ အာဟာရဓာတ္ညီညြတ္မွ်တေအာင္စားပါ

သင့္ဆံေကသာအလွအတြက္ သင္စားတဲ့အစားအစာကိုလည္း ဂရုစိုက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးပါ။ေရမ်ားမ်ားေသာက္တာဟာလည္း သင့္ဆံေကသာကို သန္စြမ္းေစပါတယ္။

 

၄။ ဘီးက်ဲက်ဲနဲ႔ ၿဖီးေပးပါ

ေခါင္းဘီးကို ဘီးက်ဲတာနဲ႔ ၿဖီးေပးပါ။ ေခါင္းဘီးက်ဲတာနဲ႔ ၿဖီးေပးတာဟာဆံေကသာပ်က္စီးျခင္းကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါတယ္။

၅။ အုန္းဆီနည္းနည္းသံုးပါ

ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဆံပင္အဖ်ားေလးေတြကို အုန္းဆီ (သို႔) Serum နည္းနည္းလိမ္းေပးပါ။

၆။ သင့္ေတာ္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ သံုးေပးပါ

ေနာက္အခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္နဲ႔သင့္ေတာ္ၿပီး ပ်က္စီးတဲ့ဆံေကသာအတြက္ ထုပ္လုပ္ထားတဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္အသံုးျပဳေပးဖို႔ပါ။  ဆံေကသာထိခိုက္ပ်က္စီးေနတဲ့သူေတြအတြက္ အဓိကထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Dove အျပာေရာင္ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ဟာ အစြမ္းထက္ Keratin Repair Actives ပါဝင္တာေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနတဲ့ ဆံေကသာ အတြင္းပိုင္းဆဲလ္ေတြထိ ဝင္ေရာက္အားျဖည့္ေပးၿပီး ဆံေကသာအေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္ကိုပါ ျပန္လည္သန္စြမ္းလာေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ ဆံေကသာကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ေပါင္းေဆးပံုမွန္သံုးပါ

ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း ဆံပင္အဖ်ားေလးေတြကို ေပါင္းေဆးပံုမွန္ထည့္ေပးပါ။ Dove အျပာေရာင္ ေပါင္းေဆးဟာ မိုင္ခရိုရွစ္ (Microsheet) နည္းပညာနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတာေၾကာင့္ ဆံသားအတြင္းပိုင္းအထိ အားျဖည့္ေပးၿပီး ပ်က္စီးေနတဲ့ ဆံေကသာကိုိုမိုသန္စြမ္းေစပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ေျပာင္းဖူးေမႊးလို ထိခိုက္ပ်က္စီးေနတဲ့ ဆံေကသာကို ဒီရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ နည္းေတြအသံုးျပဳၿပီး ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ဆံေကသာကို ပိုင္ဆိုင္လိုက္ၾကရေအာင္။