ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနဲ႔အတူ ကိုယ္ဝါႆနာပါတဲ့ Social Influencer အလုပ္ေတြကို တျပိုင္နက္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ Thu Rayn နဲ႔ Chris တို႔က ကိုယ္ဝါသနာပါတဲ့အလုပ္န႔ဲ ပံုမွန္ဝင္ေငြရေနတဲ့အလုပ္ ဘယ္ဟာကိုေရြးခ်ယ္ရမလဲ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုေရာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေနသလဲ ဆိုတာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ဒီဗီဒီယိုေလးမွာမွ်ေဝေပးထားပါတယ္။