ယခုလက္ရွိ ကမာၻမွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ႀကားေနေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ေနထိုင္လာသည့္ ဘ၀တစ္ေလ်ာက္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႕၏လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ဖို႕အတြက္ အႀကံအစည္ရွိ ႀကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေစတနာသဒါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈေတြျပဳလုပ္သလို အခ်ိဳ႕ကလည္း အခြန္ကိစၥမ်ားေႀကာင့္သာ ထုိကဲ့သို႕ အလွဴဒါနေတြျပဳလုပ္သည္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြးေတာတတ္ႀကပါတယ္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ အလွဴဒါနျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းက အမွန္တကယ္ လိုအပ္သူေတြအတြက္ မ်ားစြာ အကူအညီရ သြားႏုိင္သလုိ လူတစ္ဦးတေယာက္၏ ဘ၀ကိုလည္း အင္မတန္မွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စီးပြားေရးသမားမ်ားဟာဆိုရင္လည္း လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းဟာ မြန္ျမတ္ျခင္းတစ္ရပ္ဟု ယံုႀကည္သက္ ၀င္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

Pierre Omidyar

Pierre Omidyar သည္ eBay ၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဥကၠဌတစ္ဦးျဖစ္ပါ တယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဇနီးသည္ႏွင့္အတူ Omidyar Foundation ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထိုေဖာင္ေဒးရွင္းမွတဆင့္ ေနရာေဒသအႏွံ႕တို႕တြင္ လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို လွဴဒါန္းမႈတို႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Omidyar သည္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေဒၚလာသန္း ၂၇၀ ရွိသည့္ သူ၏ eBay ရွယ္ယာေတြကို အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိ သည့္ အလွဴဒါနတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယေန႕အခ်ိန္အထိ စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ကို လွဴဒါန္းခဲ့ သူတစ္ဦးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

Michael Dell

ကမာၻေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာစက္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Dell ၏ စီအီးအိုႏွင့္ ဥကၠဌ Michael Dell သည္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ အျခားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအက်ိဳးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျမဲတေစ တက္ႀကြစြာ ပါ၀င္လွဴဒါန္းလိုသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ Wealth-X ၏ စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္အရ Dell ၏ဘ၀တေလွ်ာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သမွ် မွာ ခန္႕မွန္းေျခ ၁.၁ ဘီလီယံ ရွိေႀကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တကၠဆက္ရွိ ေအာ္စတင္ျမိဳ႕တြင္လည္း ခုတင္ေပါင္း ၂၁၁ ခု ၀င္ဆံ့သည့္ ေဆးရံုကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္ ကတိစကားေျပာဆိုမႈလည္း ရွိပါေသးတယ္။

Ted Turner

သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ပရဟိတအလွဴရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး Ted Turner ကို လူအမ်ားစု ႀကားဖူးနား၀ရွိႀကမွာပါ။ ထုိ႕အျပင္ ကမာၻႏွင့္အညီ ေရပန္းစားေနေသာ ေကဘယ္လိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ CNN ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္၊ ကမာၻ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရး စေသာ အခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းသို႕ ၁ ဘီလီယံေဒၚလာကို လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယေန႕အခ်ိန္အထိ သူ၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို တြက္ခ်က္လိုက္ပါက စုစုေပါင္း ၁.၂ ဘီလီယံေဒၚလာ အထိျဖစ္ပါတယ္။

Li Ka-Shing

Li Ka-Shing သည္ ေဟာင္ေကာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦး ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အာရွတစ္၀ွမ္းတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးအမ်ိဳးသားမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအ၀င္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Li Ka-Shing ေဖာင္ေဒးရွင္းမွေန၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အျခားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၁.၂ ဘီလီယံေဒၚလာကို လွဴဒါန္းၿပီေနာက္မွာေတာ့ Li သည္ အာရွ၏ အရက္ေရာဆံုးေသာ ပရဟိတလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

 

Mark Zuckerberg

Facebook တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mark Zuckerberg သည္ ကမာၻ႕အသက္ငယ္ဆံုး ကိုယ့္ထူးကိုယ္ခၽြန္္ ဘီလီယံနာတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိမိ၏ခ်မ္းသားႀကြယ္၀မႈတစ္၀က္ကို ေပးကမ္းလွဴဒါန္း ရန္ ကတိသစၥာကိုလည္း ေရးထိုးခဲ့ကာ ယေန႕အခ်ိန္မွာေတာ့ ၁.၆ ဘီလီယံေဒၚလာကို လွဴဒါန္းၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ယမန္ႏွစ္က လည္း Zuckerberg သည္ ဇနီးသည္ Priscilla ႏွင့္အတူ အီဘိုလာေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္းကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါေသးတယ္။

Bill Gates

Bill Gates သည္ ကမာၻ႕အႀကီးမားဆံုးေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကုမၼဏီ Microsoft ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါ တယ္။ သူ၏ဘ၀သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၂၇ ဘီလီယံေဒၚလာ အဖိုးတန္ေသာ အလွဴဒါန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Bill & Melinda Gates ေဖာင္ေဒးရွင္း မွတဆင့္လည္း ပရဟိတလုပ္ငန္းအစံုအလင္ကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးပင္ျဖစ္ပါတယ္။