တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သေဘာထားခ်င္းမတိုက္ဆိုင္တဲ့အခါ အျငင္းအခုန္ျဖစ္ခဲ့ၾကဖူးမွာပါ။ စိတ္ဆိုးေဒါသျဖစ္ၿပီး ရန္မျဖစ္ၾကရင္ေတာင္ စကားနဲ႔ အႏိုင္လုေျပာၾကတဲ့အခိုက္အတန္႔မ်ိဳး လူတိုင္းမွာရွိဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ကဲဘယ္လိုအႏိုင္ယူမလဲ

၁။ သင္နဲ႔ သေဘာထားခ်င္မတိုက္ဆိုင္သူကို သူ႕အေတြးအျမင္ကို အရင္နားေထာင္ပါ

ဒီကစၥတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ဘယ္လိုျမင္သလဲေပါ့။ သူတို႔ဘယ္လိုျမင္သလဲ၊ သူတို႔ဘာေတြေတြးသလဲဆိုတာကို သင္မသိဘဲနဲ႔ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ဒီကစၥကိုဘယ္လိုမွ အေျဖရွာလို႔ရႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

၂။ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုပါ

သူနဲ႔ အျငင္းအခုန္ျဖစ္တုိင္း မ်က္လံုးကိုေသခ်ာၾကည့္ၿပီးေျပာပါ။ အဲဒီလိုမ်က္လံုးကိုေသခ်ာၾကည့္ၿပီးေျပာတာဟာ သင့္ကိုယ္သင္ယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း ျပသျခင္းပါပဲ။

၃။ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ကို သိပါ

 

သူတို႔ဘာလို႔ ကိုယ္နဲ႔သေဘာထားခ်င္မတူသလဲဆိုတာကိုသိပါ။ သူတို႔ဘက္က တေခါက္ ဝင္ၾကည့္ေပးလုိက္ပါ။

၄။ သင့္အေနနဲ႔ သင္ဘယ္လိုနားလည္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပပါ

အရင္ဆံုးသူေျပာတာနားေထာင္ၿပီးရင္ သင့္အေနနဲ႔ ဒါကို ဘယ္လိုနားလည္လိုက္တဲ့အေၾကာင္းေျပာပါ။ သင့္ကို သူယံုၾကည္သြားဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ကိုသူယံုၾကည္သြားရင္ သင္ဟာ အဲဒီျငင္းခုန္မႈမွာ အႏိုင္ရမွာေသခ်ာပါတယ္။

၅။ သင္ေျပာမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကိုဂရုစိုက္ပါ

တဖက္သူက သင့္ကို ေလးစားလာေစဖို႔အတြက္ သင္ေျပာမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကို ဂရုစိုက္ပါ။ သင့္အျမင္ေတြကို ေျပာတဲ့အခါ ပညာသားပါပါေျပာပါ။

၆။ အသံကိုနိမ့္ေျပာပါ

ေလသံကို တိုးတိုးပဲေျပာပါ။ အျငင္းအခုန္ျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ စကားကို က်ယ္က်ယ္မေျပာပါနဲ႔။

၇။ သင့္ကို သူသေဘာတူလာေအာင္ေျပာပါ

ဥပမာ သင့္ရဲ႕ အျမင္ေတြကိုေျပာလိုက္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ရွင္ေရာ (သို႔) နင္ေရာ အဲလိုပဲမဟုတ္ဘူးလား။ ဆိုတာမ်ိဳး နမိတ္ျပေမးခြန္းေမးလိုက္ပါ။