ေကေပါ့ေလာကသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕အသစ္မ်ား၊ ကမာၻႏွင့္ခ်ီသည့္ ေက်ာ္ႀကားမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း နာမည္ေက်ာ္ႀကားေသာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း ၿပိဳကြဲခဲ့ႀကပါတယ္။ အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွာ သီခ်င္းႏွင့္ ကကြက္မ်ားတြင္ အလြန္တရာ ေတာ္ၿပီးေကာင္းမြန္တတ္ကၽြမ္းလြန္းတာေႀကာင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းပရိတ္သတ္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို ရရွိထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

က်ားမ မေရြး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့ႀကသည့္ 2nE1 အဖြဲ႕သည္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳကြဲခဲ့ရကာ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္အေနျဖင့္ “Goodbye” အမည္ရွိသီခ်င္းကို ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီတြင္ထုတ္လႊင့္ခဲပါတယ္။ ထို႕ေႀကာင့္ 2nE1 နည္းတူ မည္သည့္အဖြဲ႕ေတြကလည္း ၿပိဳကြဲခဲ့ရသလဲဆိုတာကို သိရွိေစႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

I.O.I

“Produce 101” အမည္ရွိ variety show မွေနၿပီး အဖြဲ႕၀င္ဆယ့္တစ္ေယာက္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ I.O.I သည္ တစ္ႏွစ္တာစာခ်ဳပ္ျဖင့္ activities မ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕၏ “Pick Me” သီခ်င္းသည္ ေနရာတိုင္းတြင္နားဆင္ရႏိုင္ၿပီး အလြန္ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁ ႏွစ္တာစာခ်ဳပ္ေႀကာင့္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီတြင္ SEVENTEEN အဖြဲ႕မွ Woozi ထုတ္လုပ္သည့္ “Downpour” သီခ်င္းကိုေနာက္ဆံုးထုတ္လႊင့္ခဲ့ကာ အဖြဲ႕မွာလည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရပါတယ္။

https://www.youtube.com/watch?v=_AADHVsit4A

SPICA

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး သီခ်င္းဆိုအလြန္ေကာင္းမႈေႀကာင့္ လူအမ်ား၏အားေပးမႈကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း chart မ်ားသို႕ လံုး၀မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေႀကာင့္ CJ E&M မွေန၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ SPICA အဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ခဲ့ပါတယ္။

Wonder Girls

JYP Entertainment လက္ေအာက္မွ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ “Nobody” သီခ်င္းျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႀကားထဲတြင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ကာ ၂၁၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕၏ေနာက္ဆံုးသီခ်င္းအေနျဖင့္ “Draw Me” ကိုထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။

Sistar

ေလးေယာက္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ SISTAR သည္ ပရိတ္သတ္မ်ားရိုက္ကူးသည့္ ဗြီဒီယိုေႀကာင့္ လူသိမ်ားလာကာ “Loving U”, “Touch My Body,” “I Swear,” “Shake It,” ႏွင့္ “I Like That” သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေႏြရာသီဘုရင္မမ်ားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ေမလတြင္ “Lonely” သီခ်င္းျဖင့္ ပရိတ္သတ္အားလံုးကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕လည္းၿပိဳကြဲသြားခဲ့ရပါတယ္။

miss A

မႀကာေသးခင္ကမွ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ခဲ့သည့္ miss A အဖြဲ႕သည္လည္း JYP Entertainment မွျဖစ္ၿပီး နံပါတ္တစ္ေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့ေသာပထမဦးဆံုး အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ “Colors” အမည္ရွိအယ္လ္ဘမ္ကို ျဖန္႕ျဖဴးၿပီးေနာက္မွာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္နားခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏႈတ္ထြက္သြားမႈတို႕ေႀကာင့္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ အဖြဲ႕ကို တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။