[Zawgyi]

အာရွထိပ္တန္း အသက္အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္တဲ့ Prudential Corporation Asia လက္ေအာက္ရွိ အပိုင္လုပ္ငန္းခြဲျဖစ္ေသာ Prudential Myanmar Life Insurance Ltd. (Prudential Myanmar) ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ အြန္လိုင္းက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီျဖစ္ေသာ MyanCare တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အထူးဦးစားေပး မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ လက္တြဲပူးေပါင္းမႈ တစ္ခုစတင္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ လိုက္ပါတယ္။ PRUCare အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ Prudential Myanmar ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မိသားစု (၅,၀၀၀) အတြက္ MyanCare မိုဘိုင္း အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ တစ္ႏွစ္စာ အခမဲ့ က်န္းမာေရးရာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

‘PRUCare’ အစီအစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ၊ သူနာျပဳ၊ လူမႈကူညီေရး ဝန္ထမ္း၊ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္း စတဲ့ ျမန္မာ့လူမႈအသိုက္အဝန္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ဖန္တီးပုံေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ စြမ္းစြမ္းတမံ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနသူ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးေျမႇာက္ေသာ အေနျဖင့္ လူေပါင္း (၅,၀၀၀) အား စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အပါအဝင္ မိသားစုမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ အကန႔္အသတ္မရွိ MyanCare မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ အသံႏွင့္ ဗီဒီယို ဖုန္းေခၚဆို၍ က်န္းမာေရးရာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ခြင့္မ်ားကို အခမဲ့ ေပးအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ၂၀၂၀ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အပိုင္းလိုက္ခြဲ၍ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ မိသားစု (၅,၀၀၀) တို႔သည္ MyanCare မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းကို အသုံးျပဳ၍ မိမိကိုယ္တိုင္ အပါအဝင္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးရာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ လိုအပ္လာပါက MyanCare app အတြင္းရွိ အေထြေထြ ေရာဂါကု ဆရာဝန္မ်ားျဖင့္ လြယ္လင့္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြး ေတြ႕ဆုံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Prudential Myanmar မွ MyanCare app ေပၚတြင္ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ကုန္က်မယ့္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား အားလုံးကို က်ခံေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Prudential Myanmar ရဲ႕အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr. Asit Rath က “ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြကို ေခတ္မီ နည္းပညာ လုပ္ေဆာင္ေျဖရွင္းခ်က္ေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ပိုေကာင္းတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ရယူႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္လို႔ Prudential Myanmar က ကတိကဝတ္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ေဒသတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမႈအသိုက္အဝန္းနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မနားမေန ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့သူေတြကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမႇာက္ဖို႔ MyanCare နဲ႔ လက္တြဲၿပီး ကနဦးေျခလွမ္းအျဖစ္ PRUCare ကို မိတ္ဆက္ခဲ့တာပါ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္နဲ႔ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ခ်ရတဲ့ ေနရာတစ္ခု ရွာေဖြဖို႔နဲ႔ ေငြေၾကးကုန္က်မွာ စိုးရိမ္ေနတာေတြ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ က်န္းမာေရးရာ အထူး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး မႈေတြကို တစ္ႏွစ္လုံး အခမဲ့ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာပါ။

“ဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တဲ့အျပင္ စီးပြားေရး သာယာဝေျပာေစဖို႔ ပံ့ပိုးသြားမယ္ဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ထူးျခားတဲ့ ပထမဦးဆုံး မွတ္တိုင္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအစီအစဥ္က Prudential Myanmar ရဲ႕ “ဒို႔ေတြ တစ္ကယ္ အေလးထားပါတယ္” ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ကို ပိုၿပီး ေလးနက္ေစမွာပါ။ အခုလက္ရွိ MyanCare နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္တဲ့ အစီအစဥ္မွာ မိသားစု (၅,၀၀၀) အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတြင္းက ပိုမ်ားတဲ့ မိသားစုေတြအတြက္ ဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။ Prudential Myanmar အေနနဲ႔ MyanCare နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဝမ္းသာမိပါတယ္။ လာမယ့္ လေတြ၊ ႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာ MyanCare နဲ႔ လက္တြဲၿပီး ပို ဆန္းသစ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္” ဟု Mr. Asit Rath က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

MyanCare ရဲ႕ CEO ျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မင္းထြန္းကလည္း “အာရွထိပ္တန္း အသက္အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္တဲ့ Prudential နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ MyanCare app ကို ပိုမိုအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ေပး ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လိုအပ္ေနတဲ့ ပမာဏနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ ပမာဏ မညီမွ်တဲ့အခ်က္က အဓိက အားနည္းခ်က္ပါ။ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက သင့္ေတာ္တဲ့ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ လက္လွမ္းမမီႏိုင္တဲ့အျပင္ ေငြေရးေၾကးေရး၊ သြားလာေရးနဲ႔ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးေပးရတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ဆရာဝန္ျပဖို႔ တြန႔္ဆုတ္ေနတတ္ၿပီး ေရာဂါလကၡဏာ ပိုဆိုးလာတဲ့ အခ်ိန္၊ ေရာဂါေနာက္ဆုံး အခ်ိန္မွ ေဆး႐ုံတက္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ့အခါ ဆရာဝန္ေတြလည္း ကုသမႈေပးရတာ အခက္အခဲ အမ်ားႀကီးရွိတာေပါ့။ Prudential Myanmar နဲ႔အတူ ျပည္သူေတြကို MyanCare App သုံးၿပီး ေဆးပညာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ ရယူဖို႔ တိုက္တြန္းအားေပးရင္း မေကာင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္အတြက္ ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ားကို Prudential Myanmar ႏွင့္ MyanCare တို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း မွ်ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

[Uniocde]

အာရှထိပ်တန်း အသက်အာမခံလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Prudential Corporation Asia လက်အောက်ရှိ အပိုင်လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော Prudential Myanmar Life Insurance Ltd. (Prudential Myanmar) နှင့် မြန်မာ့ရှေ့ဆောင် အွန်လိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သော MyanCare တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဒစ်ဂျစ်တယ် အထူးဦးစားပေး မဟာဗျုဟာမြောက် လက်တွဲပူးပေါင်းမှု တစ်ခုစတင်ပြီး ဒေသခံပြည်သူများ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရယူနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ယနေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာ လိုက်ပါတယ်။ PRUCare အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် Prudential Myanmar ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မိသားစု (၅,၀၀၀) အတွက် MyanCare မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်းတွင် တစ်နှစ်စာ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးရာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ခွင့်များ ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။

‘PRUCare’ အစီအစဉ်တွင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ၊ သူနာပြု၊ လူမှုကူညီရေး ဝန်ထမ်း၊ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း စတဲ့ မြန်မာ့လူမှုအသိုက်အဝန်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များ ဖန်တီးပုံဖော်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ စွမ်းစွမ်းတမံ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု များကို အသိအမှတ်ပြု ချီးမြှောက်သော အနေဖြင့် လူပေါင်း (၅,၀၀၀) အား စိစစ်ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အပါအဝင် မိသားစုများအတွက် တစ်နှစ်စာ အကန့်အသတ်မရှိ MyanCare မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် အသံနှင့် ဗီဒီယို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ကျန်းမာရေးရာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ခွင့်များကို အခမဲ့ ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို ၂၀၂၀ တစ်နှစ်တာအတွင်း အပိုင်းလိုက်ခွဲ၍ စီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။

အဆိုပါ မိသားစု (၅,၀၀၀) တို့သည် MyanCare မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ မိမိကိုယ်တိုင် အပါအဝင် မိသားစုဝင်များအတွက် ကျန်းမာရေးရာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် လိုအပ်လာပါက MyanCare app အတွင်းရှိ အထွေထွေ ရောဂါကု ဆရာဝန်များဖြင့် လွယ်လင့်တကူ ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေး တွေ့ဆုံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Prudential Myanmar မှ MyanCare app ပေါ်တွင် အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အတွက် ကုန်ကျမယ့် ဝန်ဆောင်ခများ အားလုံးကို ကျခံပေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။

Prudential Myanmar ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Asit Rath က “မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေကို ခေတ်မီ နည်းပညာ လုပ်ဆောင်ဖြေရှင်းချက်တွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ ရယူနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ Prudential Myanmar က ကတိကဝတ်ပြုထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ဒေသတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မနားမနေ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကို ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်ဖို့ MyanCare နဲ့ လက်တွဲပြီး ကနဦးခြေလှမ်းအဖြစ် PRUCare ကို မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ချရတဲ့ နေရာတစ်ခု ရှာဖွေဖို့နဲ့ ငွေကြေးကုန်ကျမှာ စိုးရိမ်နေတာတွေ လျော့ပါးအောင် ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကျန်းမာရေးရာ အထူး တိုင်ပင်ဆွေးနွေး မှုတွေကို တစ်နှစ်လုံး အခမဲ့ ရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။

“ဒါက မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေကို သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အပြင် စီးပွားရေး သာယာဝပြောစေဖို့ ပံ့ပိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းချက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် ထူးခြားတဲ့ ပထမဦးဆုံး မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအစီအစဉ်က Prudential Myanmar ရဲ့ “ဒို့တွေ တစ်ကယ် အလေးထားပါတယ်” ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကို ပိုပြီး လေးနက်စေမှာပါ။ အခုလက်ရှိ MyanCare နဲ့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်တဲ့ အစီအစဉ်မှာ မိသားစု (၅,၀၀၀) အတွက် ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပြီး နောင်နှစ်တွေမှာ နိုင်ငံတွင်းက ပိုများတဲ့ မိသားစုတွေအတွက် ဒီ လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးချဲ့သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ Prudential Myanmar အနေနဲ့ MyanCare နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာမိပါတယ်။ လာမယ့် လတွေ၊ နှစ်တွေ အတွင်းမှာ MyanCare နဲ့ လက်တွဲပြီး ပို ဆန်းသစ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်” ဟု Mr. Asit Rath က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

MyanCare ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ ဦးဇော်မင်းထွန်းကလည်း “အာရှထိပ်တန်း အသက်အာမခံလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Prudential နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ MyanCare app ကို ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်တဲ့အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ လိုအပ်နေတဲ့ ပမာဏနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ပမာဏ မညီမျှတဲ့အချက်က အဓိက အားနည်းချက်ပါ။ လူတော်တော် များများက သင့်တော်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့အပြင် ငွေရေးကြေးရေး၊ သွားလာရေးနဲ့ အချိန်အများကြီးပေးရတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ဆရာဝန်ပြဖို့ တွန့်ဆုတ်နေတတ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာ ပိုဆိုးလာတဲ့ အချိန်၊ ရောဂါနောက်ဆုံး အချိန်မှ ဆေးရုံတက်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ့အခါ ဆရာဝန်တွေလည်း ကုသမှုပေးရတာ အခက်အခဲ အများကြီးရှိတာပေါ့။ Prudential Myanmar နဲ့အတူ ပြည်သူတွေကို MyanCare App သုံးပြီး ဆေးပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ရယူဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးရင်း မကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဆိုပါ အစီအစဉ်အတွက် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကို Prudential Myanmar နှင့် MyanCare တို့၏ Facebook စာမျက်နှာများတွင် လာမည့် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း မျှဝေသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။