ျပည္ပကို ထိုးေဖာက္ကာ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ျမန္မာျပည္ဖြား လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးေျမွာက္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္၍ Grand Royal Special Reserve မွဦးစီးၿပီး “Pride Of Myanmar Awards” ကို နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး Online Voting စနစ္နဲ႔ မိဘျပည္သူမ်ားလည္း ပါဝင္ခြင့္ရေအာင္ လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္ထားပါတယ္။

စာေပ၊ အႏုပညာ၊ စီးပြားေရး၊ လူထုအက်ဳိးျပဳ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ဖက္ရွင္၊ အားကစား ႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာလႊမ္းမုိးႏုိင္သူ အစရွိတဲ့ နယ္ပယ္ (၇) ခုမွ ပါရမီရွိသူမ်ားကို ၿမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ၿပဳလုပ္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ အႏိုင္ရရွိသူမ်ားကို အမိျမန္မာေျမေပၚတြင္ ျပန္လည္ ဆုခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ‘Pride of Myanmar Awards” ကိုေပးအပ္သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Pride Of Myanmar Awards ကိုေပးႏိုင္ဖို႔ရာ အကဲျဖတ္လူႀကီးမ်ားက ဦးစီးၿပီး နယ္ပယ္အရပ္ရပ္တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ အေတာ္ဆံုးဟု သတ္မွတ္ရေလာက္တဲ့ သူမ်ားထဲမွာမွ ေသခ်ာစီစစ္ေရြးခ်ယ္ထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အကဲျဖတ္လူႀကီးမင္းမ်ား အားလံုးသေဘာတူေရြးခ်ယ္ထားေသာ စကာတင္ေရြးထားသူမ်ားဟာဆိုရင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္တာေၾကာင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားဆံုး ျဖစ္လာသူမ်ားကို အကဲျဖတ္မ်ားက သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ထူးခၽြန္မႈ၊ အစြမ္းအစႏွင့္ အားသာခ်က္တုိ႔ကိုၾကည့္ကာ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည္႔ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္တဲ့အျပင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ Pride Of Myanmar Awards အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ႏွင့္အတူ လူထုမဲေပးမႈ Online Voting စနစ္ကို ေပါင္းစပ္ကာ အမွတ္ေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ဂုဏ္သိကၡာကို အေလးအနက္ထားတဲ့အတြက္ ျမန္မာကို ကမာၻကသိလာေအာင္ ဂုဏ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ပါရမီရွင္မ်ားအား Pride Of Myanmar Awards ခ်ီးျမွင့္ေပးကာ အသိအမွတ္ျပဳခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ Grand Royal Special Reserve မွျပဳလုပ္ေပးေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို လမ္းညႊန္ပံုေဖာ္ေပးေနတဲ့ ေလးစားအားက်ဖြယ္ေကာင္းေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ထက္ျမက္ေသာအရည္အခ်င္းရွိသည့္ ပါရမီရွင္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ပါရမီရွင္မ်ားမွာ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံကို ပုံေဖာ္ေနရုံသာမက အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ လမ္းေဖာက္ေနသူမ်ားလည္းျဖစ္လို႔ ၿမန္မာျပည္ဖြား စိန္ရိုင္းတံုးေလးမ်ားကို ကမာၻေပၚမွာ ေတာက္ပႏိုင္ဖို႔ရာ မိဘျပည္သူမ်ားဘက္မွလည္း မဲေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Pride of Myanmar Awards ဟာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ပုဂိၢဳလ္ေတြကို ေလးစားစြာ ဂုဏ္ျပဳလိုက္တဲ့ ပထမဆုံး​ေသာဆုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုပဲ ဒီ Link ေလးထဲ ဝင္ၿပီး Vote လုပ္လိုက္ပါ။

( https://prideofmyanmarawards.com/ )