ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ခါးနာလို႔ ၊ ဒဏ္ျဖစ္ထားလို႔ဆိုၿပီး ဒီေနရာမွာ အစားထိုးလို႔ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို ရွာေဖြေနလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အစားထိုးလုပ္ေပးလို႔ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို မွ်ေ၀ေပးမယ္ေနာ္။

၁။ ခါးသြယ္ေစတဲ့ေလ့က်င့္ခန္း

အိပ္ထမတင္လ ေလ့က်င့္ခန္းက ထိေရာက္ေပမယ့္ ခါးနာတာနဲ႔ လည္ပင္းေညာင္းတာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒုတိယပံုမွာျပထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို အစားထိုးလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အရင္ဆံုး ဒူးႏွစ္ဖက္နဲ႔ လက္တစ္ေဒါင္ႏွစ္ဖက္ ေထာက္ထားၿပီး ေနေပးပါ။ ၿပီးရင္ ညာဖက္ဒူးကို အေနာက္ဖက္ တန္းတန္းဆန္႔ေပးၿပီး ဘယ္ဖက္လက္ကို အေရွ႕တန္းတန္းေျမာက္ေပးပါ။ အဲဒီအတိုင္း ၅ စကၠန္႔ကေန ၁၀ စကၠန္႔ထိေနပါ။ ၿပီးရင္ေနာက္တစ္ဖက္ေျပာင္းပါ။ ၀မ္းဗိုက္၊ ေပါင္ရင္းနားနဲ႔ တင္သားက အဆီေတြကိုက်ေစၿပီး ၾကြက္သားေတြကို သန္မာေစပါတယ္။

၂။  လက္ေမာင္းအတြက္

ထိုင္ခံုတစ္ခုကို ေနာက္မွထားၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးတာဟာ အခန္႔မသင့္ရင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒုတိယပံုမွာျပထားသလို လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ၾကမ္းျပင္မွာေထာက္ထားၿပီး ဒူးႏွစ္ဖက္ကိုလည္း ေထာက္ထားပါ။ ၿပီးရင္ ခါးနဲ႔တင္ကိ မတ္မတ္ထားပါ။မ်က္လံုးက ၾကမ္းျပင္ကိုၾကည့္ေပးပါ။

၃။ ခါးေဘးကအဆီက်ဖို႔

သင္အၿမဲလုပ္ေနက် ေလ့က်င့္ခန္းေနရာမွာ အစားထိုး လုပ္ေပးလို႔ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ

ခါးေဘးကအဆီေတြက်ဖို႔အတြက္ အိပ္ထမတင္လုပ္ေပးမယ့္အစား Side Plank ေထာက္ေပးတာမ်ိဳးကို စားထိုးလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အခုပံုမွာျပထားသလို ေထာက္ထားေပးၿပီး ကိုယ္ေနႏိုင္သေလာက္ေနေပးပါ။ ၿပီးရင္ေနာက္တစ္ဖက္ ေျပာင္းလုပ္ေပးပါ။ ၀မ္းဗိုက္ကအဆီက်ေစၿပီး ေက်ာရိုးနာက်င္ျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၄။ အေလးတံုးနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ေရွ႕ကုိင္းေပးျခင္း

အေလးတံုးနဲ႔ ပထမပံုမွာျပထားသလို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးတာဟာ ေက်ာရိုးနာတာမ်ိဳးျဖစ္ေစပါတယ္။ ေဘာလံးေသးေသးေလးကိုကိုင္ၿပီး ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ကို ေဘးနည္းနည္းကားကာ အခုပံုမွာျပထားသလို လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၅။ ေပါင္ရင္းနားက အဆီက်ေစဖို႔

ေပါင္ရင္းနားက အဆီက်ေစၿပီး အခုပံုမွာျပထားတဲ့ ကိရိယာသံုးမယ့္အစား ခံုအျမင့္တစ္ခုေပၚမွာ ခပ္ျမန္ျမန္ေလး တက္လိုက္ ဆင္းလိုက္လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၆။ လက္ေမာင္းေနာက္ကအဆီက်ေစဖို႔

လက္ေမာင္းေနာက္က အဆီက်ေစဖို႔အတြက္ ဒိုက္ထိုးႏိုင္ပါတယ္။ ဒိုက္ထိုးတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းကိုမွ လက္ႏွစ္ကို ေရွ႕မွာစုထားၿပီး ဒူးကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိထားပါ။ ၿပီးမွ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေအာက္ဖက္တြန္းလိုက္ အေပၚတက္လိုက္လုပ္ေပးပါ။