ဖက္ရွင္ေရစီးေၾကာင္းဟာ အၿမဲတမ္း တစ္ပတ္ျပန္လည္ေလ့ရွိပါတယ္။ လြန္းခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က ဖက္ရွင္ေရစီးေၾကာင္းကလည္း အခုတခါ ျပန္ၿပီး တစ္ပတ္ျပန္လည္လာပါၿပီ။

အဲဒီလို ဖက္ရွင္ေရစီးေၾကာင္း တစ္ပတ္ျပန္လည္ေနတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပေနတဲ့ ဖက္ရွင္ေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

ခါးျမင့္ျမင့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ

ဂ်င္းဝမ္းဆက္

ဂ်င္းေဘာင္းဘီအတို

ဂ်င္း Suit အက်ၤ ီ

ဂ်င္းကုတ္အက်ၤ ီ

ဂ်င္း Jacket အက်ၤ ီ

အနက္ေရာင္လည္သာ

ဂ်င္းအေရာင္ရင့္ရင့္

ကြက္ၾကား ရွပ္အက်ၤ ီ

ဖက္ရွင္ေရစီးေၾကာင္း တစ္ပတ္ျပန္လည္တယ္ဆိုတာ သက္ေသျပေနတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ား

Crop Top အက်ၤ ီ

ပုခံုးအက်ယ္ အက်ၤ ီ

ပန္းပြင့္ပါတဲ့ Dress အက်ၤ ီ

Legging ေဘာင္းဘီ

ဆံပင္အေ၇ာင္

မ်က္မွန္ဝိုင္းဝိုင္း

မ်က္မွန္ႀကီးႀကီး

စစ္ဘြတ္ဖိနပ္မ်ား

Platform ရႈးမ်ား