စတုိင္လ္က်ၿပီးေဆာင္းတြင္းမွာေႏြးေႏြးေထြးေထြးေလးရွိေစမယ့္ ဖက္ရွင္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္းရာသီနဲ႔လိုက္ဖက္တဲ့ အေရာင္ေတြကိုမွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

အေရာင္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖက္ရွင္က်ေအာင္ အခုလို ေရြးခ်ယ္လိုက္ရေအာင္။

အဝါေရာင္နဲ႔ ဒီလိုတြဲဖက္ဝတ္ဆင္မယ္

အညိဳေရာင္နဲ႔ ကတၱီပါေရာင္ကို ဒီလိုဝတ္ဆင္မယ္

မီးခိုးေရာင္နဲ႔ ခရမ္းေရာင္ကို ဒီလိုတြဲဖက္ဝတ္ဆင္မယ္

အျဖဴေရာင္နဲ႔ ဒီလိုတဲြဖက္ဝတ္ဆင္မယ္

အျပာေရာင္နဲ႔ အစိမ္းေရာင္ကို ဒီလိုတြဲဖက္ဝတ္ဆင္မယ္

ခရမ္းေရာင္ကို ဒီလိုတြဲဖက္ဝတ္ဆင္မယ္

ပန္းေရာင္ကို ဒီလိုဝတ္မယ္

အနီေရာင္ကို မီးခိုး၊ အမည္းေရာင္နဲ႔ ဝတ္မယ္

ေတာက္ပတဲ့ အေရာင္ေလးေတြကို ဒီလိုဝတ္မယ္

အျပာေရာင္နဲ႔ မီးခိုးေရာင္ကို ဒီလိုဝတ္မယ္

မီးခိုးေရာင္ဖက္သန္းတဲ့ အေရာင္မ်ား

အနီေရာင္နဲ႔ အဝါႏုေရာင္ကို ဒီလိုဝတ္မယ္

ေဆာင္းတြင္းနဲ႔လိုက္ဖက္ေအာင္ ဘယ္လိုအေရာင္ေတြကို တြဲဖက္ဝတ္ဆင္မလဲ

အျဖဴေရာင္နဲ႔ အရာင္မွိန္ေတြကို ဒီလိုဝတ္မယ္

အနီေရာင္နဲ႔ အျပာေရာင္ကို ဒီလိုဝတ္မယ္

ပန္းေရာင္နဲ႔ အနက္ေရာင္ကို ဒီလိုဝတ္မယ္