အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ ရုပ္ရွင္ခ်စ္သူေတြသေဘာက်မယ့္ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ေတြနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ အျပင္ကလူေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁၄။ Rapunzel

၁၃။ Baby Boss

၁၂။ Dora the Explorer

၁၁။ Monsters, Inc ကားထဲက Boo

၁၀။ Family Guy ကားထဲက Peter Griffin

၉။ Brave ကားထဲက Merida

၈။ South Park ကားထဲက Eric Cartman

၇။ Despicable Me ကားထဲက Vector

၆။ Family Guy ကားထဲက Meg Griffin

၅။ Baymax ကားထဲက Hiro Hamada

၄။ Hotel Transylvania ကားထဲက Dennis

၃။ The Incredibles ကားထဲက Edna Mode

၂။ Up! ကားထဲက Russell

၁။ Despicable Me ကားထဲက Agnes Gru

Source: www.brightside.me