သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕အတူ အျပင္သြားတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုဖက္ရွင္မ်ိဳးကို ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိသလဲ။ သင့္ကို ခ်စ္စရာလည္းေကာင္းေစၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈလည္းရွိေစတဲ့ ဖက္ရွင္ေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ အနက္ေရာင္ Dress ေလးနဲ႔ သြားမယ္

၂။ အလက္ေလးေတြပါတဲ့ စကတ္အၾကပ္ေလးဝတ္သြားမယ္

၃။ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားေပၚေစတဲ့ အနီေရာင္ Dress ေလးဝတ္သြားမယ္

၄။ အျပာေရာင္ Dress အၾကပ္ေလးဝတ္သြားမယ္

၅။ အနက္ေရာင္ Dress အၾကပ္ေလး ဝတ္သြားမယ္

၆။ အနက္ေရာင္ ဆြယ္တာနဲ႔ စကတ္အၾကပ္ေလးဝတ္သြားမယ္

၇။ အေမႊးပြပြ အက်ၤ ီ နဲ႔ ဖက္ရွင္က်ေအာင္ ဒီလိုဝတ္သြားမယ္

၈။ ေရသူမ စကတ္အကားေလးနဲ႕ ဖက္ရွင္က်ေအာင္ဝတ္မယ္

၉။ ေဒါက္ဖိနပ္လွလွေလးစီးမယ္

၁၀။ ေဒါက္ပါတဲ့ ဘြတ္ဖိနပ္ လွလွေလးစီးမယ္