စိတ္ပညာရွင္ေတြက သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္စကားမ်ားေနတဲ့အခ်ိန္ တစ္ခုခုေျပာမိေတာ့မယ္ဆိုရင္ ၁ ကေန ၁၀ ထိေရၾကည့္ဖို႔အႀကံျပဳၾကပါတယ္။ လူႏွစ္ေယာက္ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ တခါတေလ သေဘာထားခ်င္းမတိုက္ဆိုင္လု႔ိ ရန္ျဖစ္စကားမ်ားၾကတယ္ဆိုတာရွိၾကပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ အနီးဆံုး ကိုယ္အခ်စ္ဆံုးခ်စ္သူကို ေျပာသင့္တဲ့စကားနဲ႔ မေျပာသင့္တဲ့စကားေတြကိုမွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ခ်စ္လို႔ေရြးခ်ယ္ထားၾကတဲ့ ခ်စ္သူေတြပဲေလ။ ဘာလို႔ သူစိတ္ထိခိုက္ေစတဲ့စကားေတြေျပာၿပီး သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ေရးကိုထိခိုက္ပ်က္စီးခံေနမွာလဲ။