အိမ္တြင္းမွာစုိက္ပ်ိဳးနိုင္တဲ့ အပင္သစ္ဆိုတာတျခားေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ နာနတ္ပင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ နာနတ္ပင္ေတြဟာ အိပ္စက္ရာမွာဆိုး၀ါးက်ယ္ေလာင္လွတဲ့ ေဟာက္သံေတြကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သင္တုိ႔ရဲ႕ခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဖက္ေတြဟာ အိပ္ေပ်ာ္လ်င္ေဟာက္တတ္သူမ်ားျဖစ္ပါက ဘယ္လုိဆိုး၀ါးတဲ့ အေနွာင့္အယွက္ေတြျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း သင္တုိ႔သိပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔တေျဖးေျဖးနဲ႔အိပ္ေမာက်လာခ်ိန္မွာေတာ့ သင္ဟာက်ယ္ေလာင္တဲ့ ေခါခေလာေဟာက္သံေတြဆီကလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ေခါင္းအံုးနဲ႔ကိုယ့္ ေခါင္းကုိယ္ဖိထားရပါေတာ့မယ္။

က်ယ္ေလာင္တဲ့အဆက္မျပတ္ေဟာက္သံေတြကို ေက်ာခိုင္းဖုိ႔အတြက္ ASDA မွအိမ္တြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္တဲ့နာနတ္ပင္မ်ားနဲ႔ သင္တုိ႔ကိုကူညီပါေတာ့မယ္။ ၄င္းနာနတ္ပင္ေတြဟာ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ ေဟာက္သံေတြကိုေလ်ာ့ခ်ေပးနုိင္ပါတယ္။

နာနတ္ပင္ဟာ ဘာေတြကုိလုပ္ေဆာင္ပါသလဲ။ နာဆာရဲ႕အဆိုအရ နာနတ္ပင္ေတြဟာေအာက္ဆီဂ်င္ကုိထုတ္လုပ္ေပးၿပီး ေလသန္႔စင္မႈကုိပိုမုိျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ တစ္ညတာလံုးတိတ္ဆိတ္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

နာနတ္ပင္ေတြဟာ ၂၁ လကေန ၂၄ လအတြင္း ရွင္သန္ႀကီးထြားနုိင္ၿပီး နာနတ္သီးရဲ႕ထိပ္မွာမညီညာတဲ့ အခက္အလက္အခၽြန္အတက္ေတြလဲ ရွိပါတယ္။ အိပ္ခန္းတြင္းမွာ ပန္းအိုးနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးထားနိုင္ပါတယ္။

ASDA မွ နာနတ္ပင္ကုိ၀ယ္ယူအသံုးျပဳခဲ့သူ Phil Smith က ‘ၿဗိတိန္မွာေဟာက္တတ္တဲ့အက်င့္ရွိသူ ေလးပုံတစ္ပံု၊ သန္းနဲ႔တြက္ရင္ ၁၆ သန္းခန္႔ရွိပါတယ္.ASDA ရဲ႕ နာနတ္ပင္ေတြကသူတုိ႔ေတြနဲ႔အတူ ခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဖက္ေတြကိုပါ အိမ္မက္ေကာင္းေတြနဲ႔နွစ္ၿခိဳက္တဲ့ အိပ္စက္ျခင္းေတြကို ေပးစြမ္းနုိင္ပါလိမ့္မယ္’ လို႔ မွတ္ ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။

(ASDA-Asda Stores Ltd. ဟာ၁၉၆၅ခုနွစ္မွစ၍ၿဗိတိန္နုိင္ငံတြင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးယေန႔အခ်ိန္တြင္ကမာၻတစ္၀န္း၌ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားအျဖစ္တြင္က်ယ္စြာလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။)

Resource: http://www.goodhousekeeping.co.uk