ဟုတ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈက ေငြလက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပအလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နည္းပညာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား မက်ယ္ျပန္႔ေသးမီကာလတြင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ဘဏ္ေတြကိုသြားၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဘဏ္ေတြကိုသြားၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတန္းစီရျခင္းမ်ား၊ ေန႔ခင္းအခ်ိန္ထိသာ ဘဏ္ဖြင့္ျခင္းမ်ားနွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဘဏ္မဖြင့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

အရင္ကလို ဘဏ္ေတြကိုသြားၿပီး ေငြလႊဲ/ေငြေခ်မႈေတြလုပ္ေနရတာထက္ အခုဆို ပိုေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းေတြ ရွိေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေန႔စဥ္ေစ်း၀ယ္ထြက္တဲ့အခါ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူတာျဖစ္ေစ၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာရွိတဲ့ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းေတြကို ေငြလႊဲလိုတာျဖစ္ေစ မိုဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်ေသာစနစ္ကို ပိုအသားေပးအသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္ခ်စ္ရတဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္က အေရးတၾကီးေငြလိုလ်ွင္လည္း မိုဘိုင္းေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈက အဆင္ေျပအလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အရမ္းအသုံး၀င္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လူတိုင္းက ဘာလို႔မိုဘိုင္းေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈအေပၚ အေလးေပးအသုံးျပဳေနရလဲဆိုတဲ႔ေမးခြန္းကိုေျဖရမယ္ဆိုရင္ အားလံုးအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ အဆင္ေျပအလြယ္ကူဆုံးျဖစ္တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြကေတာ့ မိုဘိုင္းေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈမွရတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရဲ႕ဥပမာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၁) မိုဘိုင္းေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈက အထူးအားစိုက္စရာမလိုပဲ လက္ေခ်ာင္းေတြလႈပ္ရွားလိုက္ရုံနဲ႔ အလုပ္ေတြအားလုံးၿပီးေအာင္လုပ္နုိင္ျခင္း၊

၂) ဘဏ္ေတြလိုမဟုတ္ပဲ ၂၄နာရီလံုး ပိတ္ရက္မရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးနုိင္ျခင္း၊

၃) ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိတာေၾကာင့္ ေ၀းလံတဲ့ေဒသေတြကို ေရာက္ေနရင္လဲ အခ်ိန္ေပးစရာမလိုပဲ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

MytelPay က ေစ်းကြက္ထဲကို အဆင္ေျပအလြယ္ကူဆံုးႏွင့္လံုျခံဳစိတ္အခ်ရဆံုး မိုဘိုင္းေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္တိုင္းမွာလဲ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္က MytelPay သံုးစြဲသူေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႕အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးမည့္ဆိုင္အေရအတြက္ကလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးလာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ MytelPay ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈကို မည္သည့္ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ သံုးစြဲေသာ ေပးပို႕သူႏွင့္ လက္ခံရရိွသူ ဘယ္သူမဆို အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈကလည္း ဘဏ္ပိတ္ရက္ေတြနဲ႔ စေန၊ တနဂၤေႏြ ပိတ္ရက္ေတြပါ အသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ MytelPayက ေစ်းကြက္ထဲမွာ two-factor authentication လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရရိွတဲ့တစ္ခုတည္းေသာ မိုဘိုင္းေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္လာျပီး သံုးစြဲသူေတြအားလုံးအတြက္ လႊဲလိုက္တဲ့ေငြေၾကးပမာဏ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆံုးရံႈးမႈေတြမရိွေအာင္ အာမခံေပးမယ့္ ဘဏ္အဆင့္မီ OTP စနစ္ ပါဝင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ မိုဘိုင္းေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္ေျပအလြယ္ကူဆံုးႏွင့္လံုျခံဳစိတ္အခ်ရဆံုး မိုဘိုင္းေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး မ်ားျပားလွတဲ့ေငြလႊဲလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လံုျခံဳေဘးကင္းတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားရွိေနေသာ အက္ပလီေကးရွင္း အျဖစ္ သံုးစြဲသူေတြအားလံုးရဲ႕ စိတ္ကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

MytelPay သံုးစြဲသူမ်ားက ေအာ္ပေရတာအမ်ိဳးအစားမ်ားအားလံုးအတြက္ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ႏိုင္ျခင္း၊ QR code ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္နုိင္မ်ာျဖစ္တဲ့အျပင္ သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ အေကာင့္မရိွသူ မွ အေကာင့္မရိွသူသို႕ ေငြလႊဲျခင္းျပဳလုပ္တာနဲ႔ lucky code တစ္ခုရၿပီး Mytel ရဲ႕တစ္ႏွစ္ျပည့္ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ေတာ့ MytelPay Facebook Page https://www.facebook.com/MytelPayOfficial/ မွာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။