ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈက႑ မထြန္းကားေသးခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲမႈႏႈန္း နဲ႔ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းေတြဟာ ေႏွးေကြးေနခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးအစားစံုလွတဲ့အစီအစဥ္၊ ေအာ္ပေရတာမ်ားရဲ႕ အၿပိဳင္အဆိုင္မိတ္ဆက္ေပးမႈေတြကို သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာမေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာက ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေတြ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ပိုင္းေလာက္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ကို ႀကံဳေတြ႔လာရၿပီး Leapfrog ႏိုင္ငံအျဖစ္ အမ်ားက အံ့ၾသခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္ကို စတုတၳေျမာက္လိုင္စင္ရေအာ္ပေရတာ အျဖစ္ Mytel က ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းမႈ ျဖစ္လာႏိုင္ေတာ့မလားလို႔ အားလံုးက မွန္းဆေနၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔လႊမ္းၿခံဳထားတဲ့ ဦးေဆာင္4G ကြန္ရက္ကို ယူေဆာင္လာေပးတာနဲ႔အတူ သံုးစြဲသူေတြကို အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြ စားသံုးၿပီး အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးလိုတဲ့ Mytel အေနနဲ႔ ေဒတာအသံုးျပဳတဲ့အခါ ေဒတာေတြကို အထိေရာက္ဆံုး ေခြ်တာေပးႏိုင္မယ့္ လႊတ္သံုးအစီအစဥ္ကိုလည္း မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္သံုးအစီအစဥ္မွာဆိုရင္ အြန္လိုင္းဗီဒီယိုေတြ ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ ေဒတာသံုးစြဲမႈပမာဏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္သံုးက သံုးစြဲသူေတြ ဗီဒီယိုၾကည့္တဲ့အခါ တကယ္ၾကည့္႐ႈတဲ့အခ်ိန္အတြက္ ကိုသာ ေဒတာကုန္က်ေစမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္႐ႈေနစဥ္အတြင္း ႀကိဳတင္ေဒါင္းလုပ္ဆြဲထားတဲ့အပိုင္း (Buffering) အတြက္ ေဒတာျဖတ္ေတာက္ျခင္း မရွိပါဘူး။ လႊတ္သံုးအစီအစဥ္ကို ရယူဖို႔အတြက္ *9669# ကို ေခၚဆိုၿပီး မက္ေစ့ခ်္ေရာက္ရွိလာနဲ႔ အစီအစဥ္ကို စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း နည္းပညာေတြ တိုးတက္ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် Mytel အေနနဲ႔ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ အပိုကုန္က်မႈေတြမျဖစ္ေစရန္အတြက္ Adaptive Video Feataure ကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔လဲ ေဒတာမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ေခၽြတာႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကြန္ရက္အသံုးျပဳမႈ အေတြ႔အႀကံဳကိုလည္း အထိေရာက္ဆံုး ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။